Zorg

De kwaliteit en effectiviteit van de zorg in stand houden.

De grote uitdaging voor de zorgsector in de komende jaren is het terugdringen (en zo mogelijk stoppen) van de automatische jaarlijkse kostenstijgingen en tegelijkertijd de  kwaliteit en de effectiviteit van de zorg in stand houden. En dit in een vergrijzende samenleving waarin steeds meer mensen steeds meer zorg nodig hebben en daar afhankelijk van zijn. Waarbij geldt dat veel meer dan in het verleden de samenleving verantwoording en transparantie verwacht en verlangt van de instellingen in de zorgsector. Deze uitdaging betekent dat rollen, verantwoordelijkheden en relaties opnieuw gedefinieerd en zorgvuldig ingericht moeten worden.

Masterclasses & Events voor de zorgsector

10 MEI – MASTERCLASS JOE FOLKMAN IN AMSTERDAM

Door: Dr. Joe Folkman

Op 10 mei a.s. organiseert Academica Business College in Amsterdam een masterclass, gegeven door de internationaal befaamde wetenschapper en auteur Joe Folkman, over zijn meest recente onderzoek naar ‘Speed’. Folkman gaat theoretisch en praktisch in op de unieke competenties die leiders effectiever maken in snelheid en behendigheid, als het leveren en verhogen van kwaliteit. Speed gaat over 8 vaardigheden die iedereen kan aanleren om behendigheid en snelheid te verbeteren waardoor de eigen organisatie aanzienlijk in effectiviteit wint.

Leergangen voor de zorgsector