Leergang

Van IB’er naar Kwaliteitscoördinator

De rol van de intern begeleider is aan het veranderen. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces van het onderwijs. Meer dan ooit is er namelijk behoefte aan sterke professionals die de kwaliteit in scholen kunnen bewaken en borgen en tegelijkertijd focus en kennis hebben over het leren van alle leerlingen en leraren: een kwaliteitscoördinator.

Gaat u de uitdaging aan?

Inhoud

Als je intern begeleider bent, heb je het jezelf waarschijnlijk wel eens afgevraagd: wat behoort wel en niet tot mijn takenpakket? De rol van de IB’er is immers al een tijdje aan het veranderen. Waar vroeger de focus lag op het ondersteunen van leerlingen met speciale behoeften, begeleiden IB’ers steeds meer ook leraren, coördineren ze de professionalisering van het team of sturen ze zelfs veranderingsprocessen aan. Tegelijk komt er door passend onderwijs vanuit samenwerkingsverbanden ontzettend veel op IB’ers af. Dat maakt dat velen worstelen: waar ligt mijn focus?

De kern van het antwoord ligt in de kerntaak van het onderwijs: kwalitatief goed onderwijs verzorgen voor alle leerlingen. En hierbij is een taak weggelegd voor een persoon in de organisatie die een centrale rol inneemt rondom de (nieuwe) kennis van leren en een actieve bijdrage levert aan het organiseren van zorg en kwaliteit in de school. Een interne adviseur, die zich gevraagd en ongevraagd bemoeit met de kwaliteit van het onderwijs. Een luis in de pels van de schoolorganisatie, die adviseert op het gebied van schoolontwikkeling. Een kwaliteitscoördinator.

De IB’er als kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van het kwaliteitssysteem van de school. Inventariseert onderwijsverbeteringen in leerteams en ontwikkelgroepen, rapporteert over ontwikkelingen m.b.t. zorg en leerresultaten en ontwikkelt daarmee (samen met het breed MT) het kwaliteitssysteem.

De Enigma Kwaliteitsaanpak

Enigma is een schoolbrede, duurzame kwaliteitsaanpak die bijdraagt aan een sterke schoolorganisatie. Het dient als een leidraad en houvast voor zowel leraren en schoolleiders, als ouders en leerlingen om de visie en ambities van de school daadwerkelijk uit te voeren, overzicht te houden, de werkdruk te verlagen en de schoolprocessen te versterken.

Binnen het IB programma wordt Enigma gebruikt om aangeboden theorie en inzichten om te zetten naar concrete ambities in uw eigen school. Enigma dient daarnaast als een fundering voor het verbeteren en behouden van de kwaliteit van uw onderwijs. Het geeft uw team houvast bij het maken van keuzes en het planmatig uitwerken, evalueren en borgen daarvan.

Sprekers

Drs. Pim Pollen (MBA)  is een gedegen verandermanager met ruime ervaring en diepgaande expertise over het onderwijs en het publieke domein. Hij studeerde o.m. onderwijskunde en complex verandermanagement in aan de VU, UT, Fontainebleau Parijs en de USA. Als managing-partner van de CBE-Group heeft hij veel internationale ervaring waardoor hij de Nederlandse ontwikkelingen goed kan inschatten en kan ondersteunen met vergelijkingen en analyses landend in realistische adviezen.

Drs. Hugo Rijken heeft in het verleden ervaring opgedaan in de GGZ, bij Bureau Jeugdzorg en als onderwijsadviseur. Sinds 1,5 jaar is Hugo werkzaam als IB-er op de Alan Turingschool. Hij expert op het gebied van datagebruik in de school en hoe IB’ers zich kunnen ontwikkelen in hun rol van trendanalist in de school.

 

Francis van Haandel is voorzitter van het afdelingsbestuur IB bij de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders Onderwijs (LBBO). Francis is zeer betrokken bij de landelijke ontwikkelingen rondom de nieuwe rol van de Intern Begeleider. Daarnaast is ze in haar stichting als beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit actief betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe rol van de intern begeleiders.

 

 

De leergang krijgt een gemiddelde waardering van een 8.5.

“Veel waardevolle informatie in vier bijeenkomsten. Een hoge kwaliteit en inhoudelijk goed passend bij de veranderende rol en de huidige zorgen binnen het onderwijs” (Leergangevaluatie – cohort 2019)

“Erg waardevol in de praktijk, veel nieuwe kennis en inzichten” (Hanneke Bosschaart, De Heldringsschool)

Het programma

 
Sessie #1

 

 

 • Introductie: De veranderende rol van de IB’er.
  Nieuwe uitdagingen en opgaven
 • De building blocks van hedendaags goed onderwijs
 • Theorie en opvattingen over onderwijskwaliteit
 • Visie op leren en doceren
Sessie #2

 

 • De achtergrond en ontwikkeling van kwaliteitsmanagement: Uw rolontwikkeling naar kwaliteitscoördinator
 • Het kwaliteitssysteem Enigma
 • Landelijk ontwikkelingen rondom de nieuwe rol van de intern begeleider (Francis van Haandel)
 • De veranderende praktijk van de intern begeleider in de school: praktijkcasus (Francis van Haandel)
Sessie #3

 

 • Nieuwe uitdagingen en opgaven: naar regie van zorg, en coördinatie van leren en kwaliteit: de rol van zorgcoördinator
 • De grote zorgindicaties in perspectief van goed onderwijs
 • De rol van trendanalist: visie op de trendanalist, hoe gaat het nu op de scholen en waar willen ze/we naartoe? Wat wel en ook wat niet doen? (Hugo Rijken)
 • Effectief en efficiënt werken met data: welke data/toetsen analyseren we, wanneer en met welke opbrengst/doel? (Hugo Rijken)
Sessie #4

 

 • Visie op professionaliteit en veranderen: de school als professionele leergemeenschap en de rol van de intern begeleider
 • De rol van leercoördinator: Evidence-informed standaarden over wat alle leraren zouden moeten weten en kunnen om onderwijs van hoge kwaliteit te kunnen bieden aan alle leerlingen
 • Evaluatie en continuering werken met kwaliteitskaarten
 • Toetsing in het licht van goed onderwijs: de brug slaan tussen onderwijs en leren
 • Deelnemers presenteren een analyse van hun eigen rolontwikkeling als IB’er, waarbij de aangereikte literatuur en kennis gebruikt wordt.

Duur & tijd

4 sessies van 1 dag (2 ECT’s)

Resultaat

Certificaat “Academica IB Leergang”

Locatie

In Amsterdam of incompany

Bijeenkomsten (data)