Van IB’er naar Kwaliteitscoördinator

Ontwikkelen in de rollen trendanalist, zorgregisseur en leercoördinator

Als u intern begeleider bent, heeft u het uzelf waarschijnlijk wel eens afgevraagd: wat behoort wel en niet tot mijn takenpakket? De rol van de IB’er is immers al een tijdje aan het veranderen. Waar vroeger de focus lag op het ondersteunen van leerlingen met speciale behoeften, begeleiden IB’ers steeds meer leraren, coördineren ze de professionalisering van het team of sturen ze zelfs veranderingsprocessen aan. Tegelijk komt er door passend onderwijs vanuit samenwerkingsverbanden ontzettend veel op IB’ers af. Dat maakt dat velen worstelen: waar ligt mijn focus?

Kwaliteitscoördinator

De rol van de intern begeleider is aan het veranderen. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces van het onderwijs. Meer dan ooit is er namelijk behoefte aan sterke professionals die de kwaliteit in scholen kunnen bewaken en borgen en tegelijkertijd focus en kennis hebben over het leren van alle leerlingen en leraren: een kwaliteitscoördinator.

De IB’er als kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van het kwaliteitssysteem van de school. Inventariseert onderwijsverbeteringen in leerteams en ontwikkelgroepen, rapporteert over ontwikkelingen m.b.t. zorg en leerresultaten en ontwikkelt daarmee (samen met het breed MT) het kwaliteitssysteem.

Sprekers

Drs. Pim Pollen (MBA)  is een gedegen verandermanager met ruime ervaring en diepgaande expertise over het onderwijs en het publieke domein. Hij studeerde o.m. onderwijskunde en complex verandermanagement in aan de VU, UT, Fontainebleau Parijs en de USA. Als managing-partner van de CBE-Group heeft hij veel internationale ervaring waardoor hij de Nederlandse ontwikkelingen goed kan inschatten en kan ondersteunen met vergelijkingen en analyses landend in realistische adviezen.

Drs. Hugo Rijken heeft in het verleden ervaring opgedaan in de GGZ, bij Bureau Jeugdzorg en als onderwijsadviseur. Sinds 1,5 jaar is Hugo werkzaam als IB-er op de Alan Turingschool. Hij expert op het gebied van datagebruik in de school en hoe IB’ers zich kunnen ontwikkelen in hun rol van trendanalist in de school.

 

Francis van Haandel is voorzitter van het afdelingsbestuur IB bij de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders Onderwijs (LBBO). Francis is zeer betrokken bij de landelijke ontwikkelingen rondom de nieuwe rol van de Intern Begeleider. Daarnaast is ze in haar stichting als beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit actief betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe rol van de intern begeleiders.

 

 

De leergang krijgt een gemiddelde waardering van een 8.7.

“Interessant, zeer bruikbaar voor de praktijk” 

“Ik werd heel blij van de rol van de IB’er. Ik ben deze rol met deze invulling die is genoemd ingestapt en probeer zoveel mogelijk bij de leerkrachten terug te leggen, ze te motiveren enz. Veel geleerd”

“Tops: duidelijk spreker. Prettig en kundig. Goede praktijkvoorbeelden, geduldig.”

Het programma

 
Sessie #1

 

 

 • Introductie: De veranderende rol van de IB’er.
  Nieuwe uitdagingen en opgaven
 • De building blocks van hedendaags goed onderwijs
 • Theorie en opvattingen over onderwijskwaliteit
 • Visie op leren en doceren
Sessie #2

 

 • De achtergrond en ontwikkeling van kwaliteitsmanagement: Uw rolontwikkeling naar kwaliteitscoördinator
 • Het kwaliteitssysteem Enigma
 • Landelijk ontwikkelingen rondom de nieuwe rol van de intern begeleider (Francis van Haandel)
 • De veranderende praktijk van de intern begeleider in de school: praktijkcasus (Francis van Haandel)
Sessie #3

 

 • Nieuwe uitdagingen en opgaven: naar regie van zorg, en coördinatie van leren en kwaliteit: de rol van zorgregisseur
 • De grote zorgindicaties in perspectief van goed onderwijs
 • De rol van trendanalist: visie op de trendanalist, hoe gaat het nu op de scholen en waar willen ze/we naartoe? Wat wel en ook wat niet doen? (Hugo Rijken)
 • Effectief en efficiënt werken met data: welke data/toetsen analyseren we, wanneer en met welke opbrengst/doel? (Hugo Rijken)
Sessie #4

 

 • Visie op professionaliteit en veranderen: de school als professionele leergemeenschap en de rol van de intern begeleider
 • De rol van leercoördinator: Evidence-informed standaarden over wat alle leraren zouden moeten weten en kunnen om onderwijs van hoge kwaliteit te kunnen bieden aan alle leerlingen
 • Evaluatie en continuering werken met kwaliteitskaarten
 • Toetsing in het licht van goed onderwijs: de brug slaan tussen onderwijs en leren
 • Deelnemers presenteren een analyse van hun eigen rolontwikkeling als IB’er, waarbij de aangereikte literatuur en kennis gebruikt wordt.

Duur & tijd

4 sessies van 1 dag (2 ECT’s)

Resultaat

Certificaat of Achievement geschikt om als nascholing op te nemen in uw portfolio voor herregistratie in het kwaliteitsregister van de LBBO.

Locatie

In Amsterdam of incompany

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.

Bijeenkomsten (data)

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.