Lesson Study –  Leiding over eigen leerproces (Demo)

Lesson Study is een van oorsprong Japanse professionaliseringsmethodiek. Met Lesson Study probeer je meer inzicht te krijgen in hoe de leerlingen leren en denken in jouw lessen. Samen met collega’s identificeer en bestudeer je (onderdelen van) het curriculum die om verbetering vragen. Met je team ontwerp, observeer, bespreek en herontwerp je vervolgens gezamenlijk lessen om de gewenste verbeteringen planmatig en cyclisch door te voeren. De kracht van Lesson Study zit hem in het werkelijk (en herhaaldelijk) uitvoeren en gericht evalueren in de ‘live’ onderzoeksles, waarbij in de observatie het leerproces van de leerlingen centraal staat.

LS is meer dan een iteratieve werkwijze om gezamenlijk te werken aan de kwaliteit van lessen. Een belangrijke insteek van Lesson Study is empowerment, waardoor leraren meer zeggenschap en daardoor ook meer verantwoordelijkheid krijgen voor de keuzes die zij maken in zowel de curriculumontwikkeling als hun eigen professionele ontwikkeling. Over de hele wereld spenderen veel leraren nog altijd een groot deel van hun tijd in professioneel isolement. Als reactie hierop zie je dat schoolleiders vanuit de beste intenties, vaak top-down, allerhande ‘losse’ initiatieven organiseren om leraren weer aan het leren te krijgen. Er wordt soms vergeten rekening te houden met de wensen van de leraren zelf en dat het creëren van een cultuur van diepgaande samenwerking met collega’s onderling centraal zou moeten staan.

Leraren die werken met LS zie je niet alleen beter worden in hun vak, maar groeien als professional. LS stelt leraren in staat om gericht ‘onderzoek’ te doen naar de problemen die -zij- belangrijk vinden. Met LS leer je veel beter uitleggen welke keuzes je maakt in de onderwijspraktijk en waarom. Je praat op basis van de uitkomsten van LS mee over de behoeftes op het gebied van professionele ontwikkeling. Sterker nog, op de lange termijn kunnen LS teams de broodnodige praktijkinput leveren aan beleidsmakers die deze kennis weer op een grotere schaal kunnen mobiliseren, aldus dr. Pete Dudley (WALS President).

Kortom: met LS zet je leraren in hun kracht. In zijn keynote vatte prof. Andy Hargreaves (Boston College, USA) dit heel treffend samen als ‘collective efficacy’, vrij vertaald: het gezamenlijke zelfvertrouwen, het geloof in eigen kunnen, van een schoolteam. ‘De vraag is niet óf we moeten samenwerken, maar hoe we dat zo effectief mogelijk kunnen doen.

Geschreven door Erik Meester & Alex Koks

 

%s