Inclusief Zenger | Folkman ontwikkelprogramma
Goede schoolleiders vernieuwen en veranderen. Waar maak ik het verschil als leider en hoe kan ik mijn effectiviteit vergroten? Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap betekent dat deelnemers zichzelf beter leren kennen en versterken door middel van inzicht in hun leiderschapsprofiel. In dit programma wordt aandacht besteed aan het benutten van de ontwikkeling naar effectief leiderschap en dit te vertalen naar de eigen schoolorganisatie. Het Zenger|Folkman Effectief leiderschap programma, met een 360 graden feedback maakt onderdeel uit van deze leergang.

Scholen hebben voortdurend te maken met ontwikkelingen, soms vergen deze veranderingen binnen uw school. Als schoolleider bent u op uw school verantwoordelijk deze veranderingen, samen met uw team en uw stakeholders, te realiseren. Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Hierbij staat het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap centraal.

Scholen hebben voortdurend te maken met ontwikkelingen, soms vergen deze veranderingen binnen uw school. Als schoolleider bent u op uw school verantwoordelijk deze veranderingen, samen met uw team en uw stakeholders, te realiseren. Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Hierbij staat het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap centraal.

Scholen hebben voortdurend te maken met ontwikkelingen, soms vergen deze veranderingen binnen uw school. Als schoolleider bent u op uw school verantwoordelijk deze veranderingen, samen met uw team en uw stakeholders, te realiseren. Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Hierbij staat het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap centraal.

Het programma Regie en Strategie biedt de deelnemers handvatten en denkrichtingen over strategieontwikkeling en -formulering. De nadruk ligt op analyses van bestaande strategiemethodes, hun onderliggende premissen en voor- en nadelen van het volgen van de methode voor de betreffende schoolorganisatie van de deelnemer. Voor de goede orde: het gaat hier niet om de inhoud van de strategie zelf, maar over de wijze waarop het proces van strategievorming en besluitvorming daarover verloopt.

Aan de basis van dit thema ligt het vormgeven van een visie op omgaan met verschillen, om vervolgens die visie te vertalen naar de praktijk. Vanuit de theorie en onderzoek over hoe leerlingen leren, wordt er een analyse gemaakt van de eigen leerlingpopulatie in de school. Data speelt hierin een belangrijk rol. Er wordt daarna kritisch gekeken naar oplossingen zoals differentieren en gepersonaliseerd leren om tot nieuwe organisatievormen te komen voor de eigen school.  Het programma is inclusief mogelijkheid tot deelname aan een georganiseerde studiereis naar London.

Dit programma is gericht op het creëren van maatschappelijke meerwaarde door scholen ten gunste van het leerproces. In dit programma geven scholen en schoolleiders hun maatschappelijke strategie en verantwoording vorm om een duurzamere samenwerking met belanghebbenden aan te kunnen gaan. Het programma is inclusief werkbezoeken aan organisaties en scholen in Nederland.

De zoektocht naar de optimale manier om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen, is een continu proces van proberen, evalueren en bijstellen. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling heeft een leerpsychologisch profiel en gaat in op wat we wel en niet moeten weten over hoe we leren en leren organiseren. Er wordt daarnaast aandacht besteed aan het verzamelen van de juiste informatie, data, het creëren van een professionele leergemeenschap en het verankeren van kennis- en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie met als doel optimale leeropbrengsten in de meest brede zin voor leerlingen te genereren.

De professionalisering van docenten staat stevig in de schijnwerpers. Toch blijkt het niet eenvoudig om te specificeren wat nu de meest relevante elementen van de professionaliteit van de docent zijn, als individu en als teamlid. Er zijn ook weinig geavanceerde methodieken beschikbaar om het professionaliteitsniveau zo in beeld te brengen dat het voor docent en organisatie een stimulans wordt om er intensief en duurzaam mee aan de slag te gaan. Om deze impasse te doorbreken heeft Academica B-College een web based analyse- en ontwikkelinstrument ontwikkeld. Deze methodiek brengt aan het licht hoe het staat met de professionalisering van de docenten binnen uw instelling – en op een hoog detailniveau.

FEEDME© is een snelle en eenvoudige manier om feedback te ontvangen van leerlingen, collega’s of van de ‘buitenwereld’. Wij willen de docent stimuleren, faciliteren en ondersteunen, zowel individueel als binnen zijn/haar team met behulp van een simpel te bedienen app. Feedback is de beste methode voor groei en ontwikkeling.

De docent heeft een eigen digitale “kluis” waarin de feedback gegevens worden opgeslagen, beveiligd door een zelfgekozen wachtwoord. De docent is de enige die bij zijn/haar feedback gegevens kan, tenzij de docent zelf (delen van) gegevens met anderen wil delen.

Vanuit een groslijst kan de docent een eigenvragenlijst samenstellen die aan de leerling/ student wordt voorgelegd. Er zijn aparte groslijsten voor het po, vo, mbo en hbo.

De zoektocht naar de optimale manier om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen, is een continu proces van proberen, evalueren en bijstellen. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling heeft een leerpsychologisch profiel en gaat in op wat we wel en niet moeten weten over hoe we leren en leren organiseren. Er wordt daarnaast aandacht besteed aan het verzamelen van de juiste informatie, data, het creëren van een professionele leergemeenschap en het verankeren van kennis- en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie met als doel optimale leeropbrengsten in de meest brede zin voor leerlingen te genereren.

De zoektocht naar de optimale manier om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen, is een continu proces van proberen, evalueren en bijstellen. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling heeft een leerpsychologisch profiel en gaat in op wat we wel en niet moeten weten over hoe we leren en leren organiseren. Er wordt daarnaast aandacht besteed aan het verzamelen van de juiste informatie, data, het creëren van een professionele leergemeenschap en het verankeren van kennis- en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie met als doel optimale leeropbrengsten in de meest brede zin voor leerlingen te genereren.

De zoektocht naar de optimale manier om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen, is een continu proces van proberen, evalueren en bijstellen. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling heeft een leerpsychologisch profiel en gaat in op wat we wel en niet moeten weten over hoe we leren en leren organiseren. Er wordt daarnaast aandacht besteed aan het verzamelen van de juiste informatie, data, het creëren van een professionele leergemeenschap en het verankeren van kennis- en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie met als doel optimale leeropbrengsten in de meest brede zin voor leerlingen te genereren.

De zoektocht naar de optimale manier om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen, is een continu proces van proberen, evalueren en bijstellen. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling heeft een leerpsychologisch profiel en gaat in op wat we wel en niet moeten weten over hoe we leren en leren organiseren. Er wordt daarnaast aandacht besteed aan het verzamelen van de juiste informatie, data, het creëren van een professionele leergemeenschap en het verankeren van kennis- en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie met als doel optimale leeropbrengsten in de meest brede zin voor leerlingen te genereren.

Persoonlijk leiderschapOnderwijsleerpsychologieEffectieve didactiekWereldburgerschap in het onderwijsToetsen om te lerenSchoolcultuurLessonStudyDe ProfscanFeedMEOnderwijskundig ontwerpEffectieve directe instructieTechnologie in het onderwijsDe DataTeam methode

[recaptcha]