EDI: Expliciete Directe Instructie

Inzichten over directe instructie die elke docent zou moeten weten.

Op school is de leraar de meest bepalende factor in de leerprestaties van leerlingen (Rubie Davies, 2014). Effectieve leraren hebben een sterk ontwikkeld didactisch repertoire en investeren m.n. in de acquisitie, frequente herhaling en verbinding van kennis door veel directe instructie, feedback en begeleiding te bieden (Muijs & Reynolds, 2010). De primaire doelstelling van deze reeks bijeenkomsten is om leraren bekend te maken met effectieve instructie en deze schoolbreed te implementeren.

Effectieve instructie

Effectieve instructie is een didactische strategie waarmee kennis en vaardigheden gestructureerd aangeleerd worden. Een zeer effectief instructiemodel is het directe instructiemodel. Uit onderzoek blijkt dat het directe instructiemodel een sterk positief effect heeft op de leerresultaten van leerlingen, dit geldt zowel voor het PO als VO (NRO, 2017). Dit effect is nog groter bij leerlingen die een leerachterstand hebben.

Ervaringen van deelnemers:

“Heel praktisch, veel gedaan. Theorie toepast en vertaalt naar praktijk” 

“Fijn zo concreet! Hoop informatie maar hier kunnen we goed mee aan de slag! En is zeer nuttig voor het onderwijs op onze school”

Gemiddeld waarderingscijfer van onze deelnemers

8.5

Welke EDI-trainingen bieden wij aan?

De trainingen Expliciete Directe Instructie van Academica zijn onderverdeeld in een aantal varianten die los of in combinatie aangeboden kunnen worden:

EDI voor beginners (3 dagen)

  • Basisprincipes uit de cognitieve leerpsychologie.
  • Het model van expliciete directe instructie.
  • Scaffolding en begeleide inoefening.
  • Praktische toepassingen voor in de lespraktijk.

EDI voor gevorderden (3 dagen)

  • Gevorderde principes uit de cognitieve leerpsychologie.
  • Vorm van instructie aanpassen aan de lesstof.
  • Hoge verwachtingen van alle leerlingen realiseren.
  • Omgaan met verschillen door responsief les te geven.
  • Voorkennis activeren, stellen van doelen en controle van begrip.

EDI voor de onderbouw (3 dagen)

  • Basisprincipes uit de cognitieve leerpsychologie: leren jonge kinderen anders?
  • De basisprincipes van expliciete directe instructie.
  • Specifieke technieken voor instructie en oefening bij jonge kinderen.
  • Overgang naar structureel werken met EDI in de onderbouw: thema’s, weekrooster en jaarplanning.
  • Aansluiting met groep 3: een analyse van de leerlijn.

EDI in het taalonderwijs of rekenonderwijs (3 dagen)

  • Expliciete directe instructie in relatie tot specifieke vakinhouden.
  • Instructie in relatie tot de leerlijn en lesmethodes door middel van een gestructureerde analyse.
  • Uitgewerkte voorbeelden bij taal- of rekenonderwijs.

Duur & tijd

3 dagen

Resultaat

Certificaat van deelname

Dit programma geeft u de mogelijkheid om door te stromen naar de Master “Excellent Teaching”.

Dit programma geeft u deelvrijstelling voor de leergang “High Performing Teacher”.

Locatie

In Amsterdam of incompany

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.