Herregistratieprogramma 

Toekomstgericht onderwijs

Onderwijskundig leiderschap voor het bouwen aan een toekomstgerichte school.

Deze leergang is gericht op het maximaliseren van de kansen voor leerlingen in de samenleving en de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een heldere gedeelde visie op goed onderwijs. De doelen van het onderwijs en de manier waarop deze kunnen worden behaald moeten duidelijk zijn, en de onderwijsorganisatie zal kritisch moeten kunnen reflecteren op de eigen professionaliteit en kwaliteit. Daarbij is het belangrijk om in relatie te staan tot de (trends in de) samenleving. Onderwijsonderzoek kan ons gelukkig veel vertellen over wat en hoe kinderen leren!

Inhoud

In het programma gaan we in op actueel wetenschappelijk onderzoek naar leerpsychologie en didactiek. We maken onderscheid tussen populaire en populistische ideologieën en meer beproefde wetenschappelijke inzichten vanuit de (evolutionaire) leerpsychologie (Geary, 2008; Ericsson, 2016), didactiek (Didau, 2019; Willingham, 2016; Ashman, 2018) en internationaal vergelijkend onderzoek (OECD, 2016).

Daarnaast gaan we in op de rol van technologie in onderwijsinnovaties. Welke mogelijke meerwaarde heeft technologie als het gaat om didactische strategieën en hoe bereiden we onze leerlingen voor op een productieve, veilige en verantwoorde deelname aan een sterk gedigitaliseerde maatschappij?

Deelnemers maken een analyse van hun eigen onderwijskwaliteit en curriculum waarbij ze de aangereikte literatuur gebruiken.

Herregistratie
Ervaringen van deelnemers:

“Interessant, veel nieuwe informatie waar ik in de praktijk mee aan de slag kan.”


“Inzicht in waar we nu staan, waar we heen willen en wat we te doen hebben.”

Het programma

Sessie #1

 

 • Actualisering onderwijsonderzoek en organisatieontwikkelingen
 • De doelen van het onderwijs en de positionering daarin
 • Gelijkheid of kansgelijkheid in het onderwijs
 • Gegarandeerd curriculum, schoolvisie en ambitie

Sessie #2

 • Non-cognitieve doelen en burgerschap in het onderwijs
 • De voor- en nadelen van projectgestuurd en zelfontdekkend leren
 • Onderwijskundig ontwerp, formatieve toetsing en differentiatie

Sessie #3

 • Digitale didactiek met evidence-based strategieën
 • Mediawijsheid, privacy en informatievaardigheden
 • Ict-geletterdheid en computationeel denken
 • Leren in en van de omgeving, ict als ‘Window to the world’
 • Leren reorganiseren en klassenmanagement

Sessie #4

Presentaties van de eigen curriculumanalyse en toekomstgerichte ambities daarin

(incl. persoonlijke reflectie op eigen leiderschap).

Gemiddeld waarderingscijfer van onze deelnemers

8.4

Duur & tijd

4 sessies van 1 dag (2 ECT’s)

Resultaat

Toekomstgericht onderwijs certificaat (geldig voor het schoolleider register)

Locatie

In Amsterdam of incompany

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.

Bijeenkomsten

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.