Onderwijskwaliteit houdt verband met het maken van keuzes. Keuzes die een directe en indirecte invloed hebben op hoe we onze scholen organiseren, docenten onderwijzen en leerlingen leren. AtSchool heeft deze keuzes gemaakt met behulp van een zeer uitgebreide en solide wetenschappelijke kennisbasis, gecombineerd met de bewezen benaderingen en wereldwijde voorbeelden van effectieve scholen. De kwaliteit van AtSchool krijgt vorm in de schoolorganisatie, effectief onderwijs, effectief leren en een bewezen ondersteunende digitale infrastructuur.

Maar wat AtSchool nog krachtiger maakt, is het curriculumontwerp waarmee leerlingen echt een leven lang leren en hen helpt succesvol te participeren in de maatschappij. Om dit te bereiken, moeten leerlingen niet alleen de juiste kwalificaties verwerven, maar ook persoonlijk leiderschap ontwikkelen en aan de samenleving kunnen deelnemen als een wereldburger.

Om succes voor elke leerling te garanderen, inspireert AtSchool leraren (experts) om hoge verwachtingen te stellen aan zowel leerling als zichzelf en leerstrategieën te gebruiken die keer op keer bewezen zijn.

AtSchool is een schoolconcept waar alle leerlingen alle kerncurriculumdoelen behalen en zich volledig richten op de kennis en vaardigheden die nodig zijn om succesvol in het leven te worden.

Een tweejarig cursorisch ontwikkeling-programma voor ambitieuze scholen die álle leerlingen uitdagend onderwijs willen bieden.

Het High Performing Schools programma is ontwikkeld op basis van onderzoek van Robert J. Marzano, Michael Fullan, Richard Dufour, Andy Hargreaves, John Hattie, Anthony Muhammad, Monique Volman, Ben Jensen, Daniel Pink en John West-Burnham.

Het High Performing Schools (HPS) teamtraject is een begeleidt, stevig wetenschappelijk onderbouwd, professionaliseringstraject voor het gehele schoolteam van minimaal 2 schooljaren. Het doel van het HPS teamtraject is om de school te ontwikkelen tot een goed functionerende Professionele Leergemeenschap (PLG) waarin teams met hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid structureel leren werken aan hun professionaliteit en curriculumontwikkeling. Het traject wordt ten alle tijden vormgegeven, begeleidt en waar nodig bijgestuurd in nauw overleg met de schoolleider die eveneens een belangrijke rol heeft te vervullen in de verwezenlijking van dit doel.

Een nieuw ontworpen programma dat opgebouwd is uit 3 herregistratiethema’s, aangevuld met specifieke kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling naar een Kindcentrum: Persoonlijk Leiderschap, de basis Leidinggeven aan Verandering, van basisschool naar kindcentrum Toekomstgericht Onderwijs.

Een diepgaand en verdiepend traject dat u de kennis en vaardigheden biedt voor de ontwikkeling naar een kindcentrum.

Het Teacher Leader programma  heeft als doel de didactische kennis en vaardigheden van de deelnemende leraren te verdiepen, verbreden en te versterken. De secundaire doelstelling is om deze kennis en vaardigheden in de eigen organisatie te dissemineren. In een leerteam nemen docenten deel aan inspirerende en activerende sessies waarin zijn aan de slag gaan met theorie, praktijkcasussen, discussies en actuele onderwijskundige onderwerpen. Deelnemers worden zoveel mogelijk geëquipeerd en ondersteund om naast hun persoonlijke ontwikkeling ook hun eigen schoolteam (en daarmee het curriculum) in ontwikkeling te brengen.

Funderend onderwijsAtSchoolHPSPLG-teamtrajectBasisschool naar kindcentrum


[recaptcha]