Schoolcurriculum: keuzes en ontwikkeling

Naar een kennisgericht curriculum voor alle leerlingen

Naast effectief leiderschap en goede docenten, is het curriculum een belangrijke bouwsteen voor het kunnen verzorgen van goed en gedegen onderwijs voor alle leerlingen.  

Het programma van het onderwijs in Nederland wordt regelmatig getypeerd als ‘vol’. Een van de redenen hiervan is dat de kerndoelen voor het PO en VO vaag en algemeen geformuleerd zijn. Enerzijds biedt dit kansen aan scholen om keuzes te maken over wat ze wel en niet aanbieden in hun onderwijs, anderzijds zorgt dit voor onvoldoende richting waardoor vaak de methoden leidend zijn en de docenten inderdaad te veel stof in een schooljaar verwerken. Helaas blijkt dat scholen eerder de overladenheid ervaren, dan de ruimte om keuzes te maken.

In dit programma gaan we dieper in op de ontwikkeling van een eigen schoolcurriculum. Een curriculum vraagt om duidelijk georganiseerde en helder beschreven kennis en vaardigheden die goed en regelmatig te toetsen en te herhalen zijn om het te laten beklijven. De opgedane kennis komt regelmatig terug en wordt gebruikt als context om nieuwe kennis te leren en te begrijpen. Een curriculum geeft docenten hier een heldere structuur voor en laat hen precies zien welke kennis en vaardigheden wanneer en in welke vorm aan bod dienen te komen. Een goed curriculum is daarnaast doelmatig, samenhangend, uitdagend en opbouwend.

De volgende thema’s komen daarom aan bod:

  • Staat van het Onderwijs.
  • Blik op de kerndoelen: waar zit de ruimte voor scholen om keuzes te maken?
  • Onderwijskundig ontwerp: een doelgerichte benadering d.m.v. het backwards design principe.
  • Curriculum
  • Toetsing

Duur & tijd

12 dagdelen + 2 dagdelen coaching

Locatie

In Amsterdam of incompany

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.