Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Onderwijskundige samenwerking optimaliseren

De regionale positie van schoolbesturen in relatie tot het samenwerkingsverband is aan het veranderen. Nieuw regeringsbeleid vraagt daarnaast om een geactualiseerde governance. In praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat de Raad van Toezicht van het samenwerkingsverband geen ‘eigen’ onderwijsbestuurders meer heeft, opdat een onafhankelijke koers uitgezet kan worden. Naast nieuw regeringsbeleid is voor samenwerkingsverbanden de toegenomen administratieve lastendruk een blijvend punt van zorg.

 

Kortom, het is tijd om het toezicht op samenwerkingsverbanden anders te organiseren. Professioneel leiderschap en een effectieve allocatie van middelen en uitvoering zonder administratieve hindernissen is het doel. Academica heeft in samenwerking met Prof. dr. Goos Minderman (hoogleraar Governance) en Ruud Pet (oud-bestuurder samenwerkingsverband passend onderwijs Almere) een aantrekkelijk en inspirerend leerlijn, ontwikkeld voor samenwerkingsverbanden.

 

In deze leerlijn worden de volgende thema’s en onderwerpen besproken en uitgewerkt:

  • Ontwikkelen van een Governance en omgevingsmanagement.
  • Visieontwikkeling
  • Leidinggeven aan verandering.
  • Waardegestuurd financieel management.
  • Effectief leiderschap.
Herregistratie
Ervaringen van deelnemers:

“De expertise en input van Academica was zeer waardevol bij het maken van keuzes voor onze samenwerking met het SWV”

 

“Inhoudelijk zeer sterk en het motiveert ons om samen de dingen anders te doen.”

Gemiddeld waarderingscijfer van onze deelnemers

8.3

Duur & tijd

6 dagen

Resultaat

Met dit programma ontvangt u een certificaat van deelname

Locatie

In Amsterdam of incompany

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.

Bijeenkomsten

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.