Preteaching: didactische handvatten en een uitgewerkt voorbeeld.

Volledig artikel: https://excel.thomasmore.be/2020/04/16/effectieve-didactiek-in-afstandsonderwijs/

Na de paasvakantie gaan onze scholen nog niet open en starten leraren een nieuwe onderwijsfase in het Corona-tijdperk. Via het departement onderwijs werd de richtlijn gegeven nieuwe leerstof aan te bieden via pre-teaching. In dit artikel bekijken we eerst de theoretische grondslag van het concept pre-teaching om nadien een poging te doen het realistisch te vertalen naar de klaspraktijk.

Wat is dat dan, pre-teaching?

Pre-teaching is een instructiestrategie waarbij leerlingen worden voorbereid op nieuwe leerstof door hen voorafgaand aan de werkelijke les (die in contactonderwijs gegeven zal worden) al een stuk instructie aan te bieden. Daardoor wordt de essentiële voorkennis geactiveerd, en is er al vooraf structuur gebracht in de hoofden van de leerlingen. Pre-teaching wordt het vaakst gebruikt bij specifieke doelgroepen in het remediërend onderwijs waar leerlingen bijvoorbeeld voor een les een bepaalde tekst al eens moeten doorlezen, al vragen vooraf krijgen, vooraf woordenschat aangeleerd krijgen. Alles klaarzetten voor het echte werk, zeg maar. De situatie is in dezen natuurlijk zo verschillend dat er geen sprake meer is van een specifieke doelgroep maar wel van volledige klasgroepen. In realiteit zal het afstandsleren via pre-teaching nauwer aansluiten bij meer gekende concepten als ‘flipping the classroom’. Het belangrijkste ons insziens om uit het theoretische concept mee te nemen is dat leerstof dus minstens tweemaal aan bod moet komen. Eénmaal in afstandsonderwijs, en nadien een herneming in één of andere vorm in contactonderwijs. Een les geven in preteaching ontslaat ons dus niet van de (morele) verplichting om op de leerstof in de klas terug te komen.

Leerstof is key

Welke inhouden zijn nog essentieel om dit schooljaar te behandelen? Het spreekt voor zich dat we in de richting van een stripped down-leerplan gaan, waarbij de focus ligt op de inhouden die bouwstenen zijn voor een volgend schooljaar. In sommige graadleerplannen kan subtiel geschoven worden, maar toch willen we benadrukken dat we onze collega van het volgend schooljaar ook niet willen opzadelen met alles wat we nu niet meer rond krijgen. Met een rode balpen en het gezonde verstand door onze doelen dus. De pedagogische begeleidingsdiensten van de onderwijskoepels zijn hard in de weer om scholen in dit denkproces te ondersteunen. Besef ook dit: de richtlijn van de overheid is een totale taakbelasting van 4 uur per dag per leerling. Die vier uur hoeven geen rechtstreekse contactmomenten te zijn, of live lessen. Asynchroon werken biedt het grote voordeel dat leerling, leraar en ouder zich kunnen organiseren in deze woelige periode. Af en toe live gaan kan handig zijn om vragen te beantwoorden, contact te houden enz.

Wat doen we via pre-teaching, en hoe kom ik er op terug in de klas?

Eens we weten welke inhouden nog behandeld moeten worden, moeten we een simpele afweging maken. Hoe kan ik mijn lesonderwerp al aanbrengen in pre-teaching? En hoe kom ik er nadien op terug in de klas? Hieronder een schema dat een mogelijke gang van zaken verduidelijkt.

Het blauwe onderwerp is duidelijk een onderwerp dat gemakkelijk op afstand kan gegeven worden, hier moet de leraar maar bondig naar terugkeren in contactonderwijs. Bij het groene onderwerp daarentegen beseft de leraar dat het leeuwendeel van het werk in de klas moet gebeuren. Daarom kiest hij voor een korte inleiding in pre-teaching, waar hij de belangrijkste kernideeën schetst. Het gele lesonderwerp acht de leraar onmogelijk in afstandsonderwijs, en spaart hij daarom op tot wanneer de leerlingen fysiek in de klas zitten. Een interessante oefening om voor jezelf of in vakgroep te maken!

Klinkt nog vrij abstract, niet? Hieronder bekijken we hoe je het beste uit deze nieuwe vorm van afstandslessen haalt. Op basis van ons boek ‘Wijze Lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek’, willen we leraren ondersteunen in hun didactische keuzes tijdens het ontwerpen van pre-teaching.

Lees het volledige artikel verder op: https://excel.thomasmore.be/2020/04/16/effectieve-didactiek-in-afstandsonderwijs/

 

%s