Onderzoek: Flipping the Classroom effectief of niet?

Bron: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X18305694

Taal: Engels

Samenvatting: In een metastudie (en studie naar meerdere studies…) is gekeken naar de effectiviteit van Flipping The Classroom (FTC). FTC is kortgezegd een onderwijsaanpak waarbij leerlingen thuis  de theorie tot zich nemen (bijvoorbeeld via filmpjes van de docent) en op school werken aan oefeningen. In het VO wordt dit vaak gezien als: de les doe je thuis en het huiswerk maak je in de klas. Het idee hierachter is dat leerlingen juist bij de verwerking begeleiding nodig hebben en dat je de theorie (of college) ook uit een filmpje of uit een boek tot je kan nemen.
In dit onderzoek wordt aangetoond dat er een kleine significante verbetering is in de leerresultaten mits het aantal contacturen niet wordt verminderd. Studenten vinden het niet “leuker”. Het effect wordt versterkt als tijdens de instructie thuis (dus in de filmpjes) ook quiz-vragen worden opgenomen.
Wat moeten we hieruit concluderen? Het is in ieder geval goed om in de les meer ruimte te geven voor het begeleid inoefenen van leerlingen. Dat bereik je met FTC.
De vraag is alleen of het niet nog effectiever is om de instructie van de docent te verbeteren en verkorten. College geven is sowieso minder effectief dan directe instructie met veel interactie. Overgaan naar een systeem dat totaal FTC is, lijkt dus niet meteen aan te raden, maar het (digitaal) beschikbaar stellen van instructies van de docent is wel aan te raden.

%s