Hoe jonge kinderen leren: Instructie is de methode, spel is een middel (Paul Kirschner)

Volledige blog: https://onderzoekonderwijs.net/2020/01/24/hoe-jonge-kinderen-leren/

Laat leerlingen spelen, zelf dingen uitzoeken en ontdekken, dingen maken en vooral zelf doelen stellen en ideeën bedenken. Allemaal mooi klinkende romantische, grenzend aan filosofische, ideeën voor hoe jonge kinderen het beste leren maar ook allemaal zonder empirisch wetenschappelijke ondersteuning. Maar, voor dat je in het behang gaat klimmen c.q. boos gaat Tweeten of bloggen, haal diep adem, tel tot tien en lees eerst verder. Het is niet dat ik zeg of wil beweren dat spelen, ontdekken of dingen maken niet belangrijk zouden (kunnen) zijn maar alleen dat deze activiteiten middelen/media zijn om het leren te ondersteunen. Zij zijn niet de basis of het uitgangspunt. Bij het leren gaat het om de methode en niet om het medium (zie o.a. Clark, 1983).

Mijn uitgangspunt voor deze blog (en mijn column in Didactief) is het rapport van Deans for ImpactThe Science of Early Learning: How Young Children Develop Agency, Numeracy, and Literacy, over hoe jonge kinderen controle over hun gedrag, rekenvaardigheid en geletterdheid ontwikkelen. Het is geen kersvers rapport (uit 2015), maar wel een heel relevant rapport. Deans for Impact bestaat uit decanen van lerarenopleidingen in de Verenigde Staten. Hun ‘lijfspreuk’ is: Ieder kind verdient een goed voorbereide leraar en hun doel is om ervoor te zorgen dat beginnende leraren vanaf hun eerste dag goede leraren zijn en uiteindelijk geweldige leraren worden. Hun missie: de leerresultaten van kinderen verbeteren door toekomstige leraren anders op hun beroep voor te bereiden. Zij schrijven het zo:

Our mission is to improve student-learning outcomes by changing the way this country prepares teachers. Our members are united behind a shared vision for a transformed educator-preparation system that graduates teachers prepared to measurably improve student learning.

In hun ogen, de basis die jonge kinderen nodig c.q. recht op hebben is controle over hun eigen gedrag (agency), beginnende geletterdheid (literacy) en beginnende reken- en wiskundevaardigheid (numeracy). Het rapport, dus, probeert antwoord te geven op de volgende drie vragen:

  1. Hoe ontwikkelen jonge kinderen een gevoel van eigenwaarde?
  2. Hoe leren zij begrijpen wat zij lezen alsmede hun ideeën uit te drukken in geschreven teksten?
  3. Hoe ontwikkelen zij abstracte kennis van reken- en wiskundige concepten?

%s