Artikel: School als lerende organisatie – Een Professionele Leergemeenschap opzetten (Demo)

Academica Business College schreef een artikel voor het Magazine JSW over hun PLG-werkwijze om een school te ontwikkelen naar een professionele en lerende organisatie. In het artikel wordt u meegenomen langs de theoretische en praktische achtergronden van de PLG aanpak en wat dit voor de school, schoolleider en docenten betekent. 

Directe link: http://test.vischvijver.nl/wp-content/uploads/2018/06/School-als-lerende-organisatie-Academica-BC-JSW-2018.pdf

%s