Herregistratieprogramma

Regie en strategie

‘Als je niet weet waar je naar toe wilt, zul je er ook nooit komen.’

Het onderwijs is continue in ontwikkeling. Krachten vanuit de samenleving zoals de overheid, regelgeving, trends en nieuwe technologie beïnvloeden dit. In dit complexe krachtenveld met interne en externe stakeholders ontstaat een overvloed aan data, informatie en meningen. Hierdoor ontstaan er veel mythes in het onderwijs. Recente ontwikkelingen uit de wetenschap over leerpsychologie tonen steeds beter hoe wij goed onderwijs kunnen realiseren voor alle leerlingen. Schoolleiders hebben hierin de essentiële taak onderbouwde keuzes te maken, met het oog op de toekomst. Hierin staat de volgende vraag centraal: is onze school (en de stichting) voldoende klaar voor de komende 10 jaar? Strategieontwikkeling is hiervoor de meest gepaste managementactiviteit. Een heldere en onderbouwde strategie is essentieel om de onderwijs- en organisatiedoelen te kunnen verwezenlijken en de regie te kunnen nemen over keuzes in de organisatie.

Het programma biedt handvatten en denkrichtingen over strategieontwikkeling en -formulering. Dit alles wordt gerelateerd aan wat wij weten uit (onderwijs)onderzoek en wetenschap en welke systemen en structuren ondersteunend kunnen worden ingericht t.b.v. die strategie en koers.

Inhoud

De volgende thema’s staan centraal (uiteraard is ook maatwerk mogelijk):

 • Visie- en strategievorming
 • Verhouding staf-lijn
 • Taakverdeling m.b.t. onderwijs tussen bestuur-schoolleiders-docententeams
 • Consequenties van HR-beleid in scholen
 • Policy uplifting en deployment
 • Kwaliteitsmanagement
 • Financiële allocatie en accountability: wie is waarvoor verantwoordelijk en waarom.

Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt aan het vormen en (door)ontwikkelen van een heldere, collectieve visie en strategie voor de hele organisatie. De nadruk ligt op analyses van bestaande strategiemethodes, hun onderliggende premissen en voor- en nadelen van het volgen van de methode voor de betreffende schoolorganisatie van de deelnemer. Voor de goede orde: het gaat hier niet om de inhoud van de strategie zelf, maar over de wijze waarop het proces van strategievorming en besluitvorming daarover verloopt.

Ervaringen van deelnemers:

“Inspirerend en uitdagend om op deze manier aan de slag te gaan met de visie en ambities van mijn school.”

“De nieuwe inzichten, zeker over de nieuwe governance waren zeer waardevol!”

Het programma

Sessie #1

 • Strategie en externe ontwikkelingen & scenario-ontwikkeling
 • Thema’s die aan bod komen zijn wetgeving, sociaal-economisch, demografisch en wetenschappelijke ontwikkelingen. In deze bijeenkomst staat het ontwikkelen van strategische doelformuleringen centraal. Op basis van de besproken ontwikkelingen wordt er gekeken naar de actuele complexe (onderwijs) ontwikkelingen en diens relevantie voor de eigen organisatie. Vanuit geformuleerde doelen, wordt een actieplan vormgegeven.
Sessie #2
 • Centraal versus Decentraal
 • Organisaties worden op verschillende wijzen ingedeeld om de besturing te regelen. Sturing kan zowel centraal als decentraal worden ingericht. De keuze om een organisatie centraal of decentraal in te richten heeft grote gevolgen voor de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers.

Sessie #3

 • Voorwaardenstructuur voor strategische verandering
 • Tijdens deze bijeenkomst zijn de cultuur en structuur van de school onderwerp van aandacht. Hoe kunnen HRM, informatiemanagement en stakeholdermanagement beter worden gericht en ingericht? Wat is er nodig om verandering richting de organisatie zo effectief mogelijk te structureren en te organiseren?

Sessie #4

 • Vanuit strategie de regie pakken
 • (HRM in perspectief, kwaliteitsmanagement en organisatiestructuur) Soms staan bestaande structuren en processen slechts ten dienste van bestaande uitvoeringspraktijken. Passen zij daarmee nog wel bij een nieuwe visie en strategie? Is de structuur van bijvoorbeeld jaarteams nog passend? Is de positionering van HRM voldoende dienend voor uitvoeringsprocessen, of functioneert zij als spiegelinstrument voor lijnmanagement? Hoe is horizontale communicatie te plaatsen in een beleidscyclus?

Sessie #5

 • Afsluitende presentaties

Duur & studielast

5 sessies van 1 dag (2,5 ECT’s)

Resultaat

Regie en Strategie certificaat (geldig voor het schoolleider register)

Locatie

In Amsterdam of incompany

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.