De school als professionele leergemeenschap

Een schoolbreed teamtraject voor het ontwikkelen van Leerteams, LessonStudy en DataTeams.

 

Het PLG-teamtraject is een begeleid, stevig wetenschappelijk onderbouwd, professionaliserings-traject voor het gehele schoolteam. We gaan uit van een onderwijskundige en een organisatiekundige lijn die zich parallel aan elkaar voltrekken.

Het doel van het traject is om uw school en team te ontwikkelen tot een goed functionerende Professionele Leergemeenschap (PLG) waarin teams met hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid structureel (≠ incidenteel) leren werken aan hun professionaliteit, vakmanschap en de verbetering van het onderwijsprogramma.

Gedurende het programma zal het zwaartepunt aanvankelijk liggen op de teamdynamiek en de kennisontwikkeling op het gebied van cognitieve en gedragspsychologie, didactiek en onderwijskunde, waarna steeds meer de structuurinterventie van de PLG’s wordt besproken.

Het traject heeft een stevige theoretische basis maar er wordt steeds weer de vertaling gemaakt naar het handelend vermogen in de praktijk. Er worden geen kant-en-klare oplossingen geboden, maar strategieën die de schoolleider en zijn/haar team in staat te stellen om een gezamenlijke koers te varen, ieders professionele capaciteit optimaal te benutten en onderweg steeds gedegen keuzes te maken op basis van wetenschappelijke inzichten, kritische reflecties en een gedeelde visie op goed onderwijs.

Opzet van het traject

Het traject begint met de training Persoonlijk Leiderschap en Teamdynamiek, waarin de focus ligt voor deelnemers om doelgericht leiding te geven aan de ontwikkeling. Het tonen van effectief leiderschap is namelijk een essentiële attitude binnen een PLG.

Het programma verlegt daarna het zwaartepunt naar de kennisontwikkeling op het gebied van cognitieve- en gedragspsychologie, didactiek en onderwijskunde. Wanneer de basis gelegd is, verschuift de focus verder naar de structuurinterventie van leerteams en wordt er steeds meer gericht gewerkt aan de werkwijzeverdieping. Daarnaast zal er in eerste instantie veel aandacht besteed worden aan het effectieve directe instructie-model. Deze effectieve manier van instructie geven zal stapsgewijs geoefend worden met team. Met behulp van Lesson Study sessies, worden de stappen van het EDI-model ingeoefend met het team.

De inhoud van het traject kent een stevige theoretische basis waarmee er wordt steeds weer een vertaling gemaakt wordt naar het handelend vermogen in de praktijk. Er worden geen kant-en-klare oplossingen geboden, maar strategieën die de schoolleider en zijn/haar team in staat te stellen om een gezamenlijke koers te varen, ieders professionele capaciteit optimaal te benutten en onderweg steeds gedegen keuzes te maken op basis van wetenschappelijke inzichten, kritische reflecties en een gedeelde visie op goed onderwijs. Wij hanteren m.b.t. visieontwikkeling het visiekwadrant, dat moet gaan functioneren als normatief kader voor toekomstige organisatie- en curriculumontwikkelingen.

Roadmap van het PLG-teamtraject

Duur & tijd

Tweejarig traject

Resultaat

PLG Certificaat

Locatie

Op locatie