De school als professionele gemeenschap

Een schoolbreed teamtraject voor het ontwikkelen in leerteams in beginnende en gevorderde scholen.

Als het gaat om de werkelijke verbetering van de onderwijspraktijk, is de leerkracht aan zet. Het is de morele plicht van onderwijsprofessionals om het altijd beter te willen doen. Goed onderwijs verzorgen is echter niet gemakkelijk en dat kunnen leerkrachten niet alleen. Een professionele en lerende organisatie is nodig om leerkrachten gezamenlijk de regie te laten voeren over het primaire proces, namelijk goed onderwijs verzorgen.

Inhoud

De school als Professionele Leergemeenschap (PLG) is een programma voor scholen die zich willen ontwikkelen tot een goed functionerende PLG. Dit is een school waarin teams structureel leren werken aan hun professionaliteit en aan de continue verbetering van de onderwijskwaliteit.

Deze leerlijn biedt ondersteuning in de ontwikkeling naar een PLG op basis van wetenschappelijk onderzoek en jarenlange ervaring van inmiddels honderden scholen. Het traject bestaat uit sessies waarin teams werken aan hun kennisontwikkeling en leren werken in leerteams. In de leerteams richten docenten zich samen op het ontwikkelen van hun professionaliteit, vakmanschap en de verbetering van het onderwijsprogramma. In de sessies staan de methodieken van actieonderzoek, Lesson Study en datateam methodiek centraal.

In het begin van het traject vindt de training Persoonlijk leiderschap en Teamdynamiek plaats, waarin de focus ligt voor deelnemers om doelgericht leiding te geven aan de ontwikkeling. Het tonen van effectief leiderschap is namelijk een essentiële attitude binnen een PLG.

Daarnaast wordt gewerkt vanuit een stevige onderwijskundige basis die steeds door docenten wordt vertaald naar het handelend vermogen in de praktijk. Er worden geen kant-en-klare oplossingen geboden, maar kennis en strategieën die docenten in staat stellen om een gezamenlijke koers te varen. In leerteams wordt ieders professionele capaciteit optimaal benut om gedegen keuzes te maken op basis van wetenschappelijke inzichten, kritische reflecties en een gedeelde visie op goed onderwijs.

Ervaringen van deelnemers:

“Het traject heeft ons de woorden en taal verschaft om op een veilige en professionele wijze met elkaar in gesprek te kunnen gaan over ons handelen. […] Het effect op mij is dat ik diep dankbaar ben dat ik met dit team mag werken. Het geeft zoveel energie en zoveel mogelijkheden voor nu en in de toekomst. Het voelt alsof we vleugels hebben gekregen.”

“Heel erg bedankt voor de afgelopen 2 jaar. Ik heb er veel van opgestoken voor mijn dagelijkse handelen in de klas. Je hebt voor mij de theorie echt omgezet in praktisch handelen!”

“Bedankt voor al je kennis, begeleiding en inzet om ons als school en als professionals deze ontwikkeling door te laten maken.”

“Blijf inspirerende training geven, ik persoonlijk en mijn hele team hebben er veel aan gehad. Bedankt!!!”

“Ga vooral zo door! Erg leerzaam weer. Super bedankt voor alle kennis. Het heeft me echt doen groeien als leerkracht!”

Het programma voor jaar 2 (gevorderde professionele leergemeenschap)

Scholen die al verder zijn in hun ontwikkeling, kunnen in het gevorderdentraject  ondersteund worden op zowel de onderwijskundige- als organisatiekundige kant van PLG-ontwikkeling. Het doel van dit traject is om de leerteams in de school te empoweren om meer regie te pakken op de ontwikkeling van het primaire proces.

Vanuit de onderwijskundige kant wordt het team ondersteund om een verdere verdiepingsslag te slaan op onderwerpen als toetsing, differentiatie, formatief handelen, rekenen en taal, etc. Deze onderwerpen kunnen op basis van de behoeftes van het team worden vastgesteld en behandeld.

De organisatiekundige kant zal zich vooral richten op hoe de leerteams zich verhouden in de governance van de school. Onderwerpen als de rol van de leerteamvoorzitter, functie van het Breed-MT en de adviserende rol van de leerteams richting de schoolleiding komen hierin aan bod.

Gemiddeld waarderingscijfer van onze deelnemers

8.6

Duur & tijd

6 dagen per jaar 

Resultaat

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Locatie

Incompany

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.