Herregistratieprogramma 

Effectief Leiderschap

Het verschil maken als schoolleider

Goede schoolleiders vernieuwen en veranderen; ze pakken de status quo aan. Zij inspireren collega’s tot een heldere en gemeenschappelijke visie, stellen anderen in staat te handelen, geven het goede voorbeeld en nemen de organisatie op sleeptouw. Hoe komt het dat de ene leider in gestaag tempo blijft doorgroeien terwijl de andere op een bepaald niveau blijft hangen? Belangrijk is om jezelf te leren kennen, je omgeving te doorgronden en de optimale keuze te maken voor het samenstellen van het team.

Inhoud

In dit programma leren de deelnemers zichzelf beter kennen door gerichte feedback te vragen aan professionals om hen heen. Door de bril van de ander krijgen we inzicht in onze effectiviteit. Waar zit mijn kracht, hoe kan ik meer impact creëren, hoe neem ik mijn medewerkers in hun ontwikkeling mee om de doelen te bereiken? Hoe kan ik als leider mijn leiderschap effectiever maken? Vragen waar we antwoord op gaan geven en waar de deelnemers zelf acties op gaan formuleren en om in de eigen praktijk toe te passen.

De persoonlijke ontwikkelingsthema’s: Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik & wat doe ik, worden in dit herregistratie programma vanuit wetenschappelijke inzichten behandeld. De persoonlijke leiderschapsontwikkeling wordt methodologisch vormgegeven vanuit de internationaal bekroonde aanpak van Zenger Folkman.

Follow-up

Als goede opvolging van dit programma bevelen wij de zogenaamde Pulse-Check aan. Na een aantal maanden vraagt de deelnemer gericht aan zijn eigen omgeving opnieuw feedback over een aantal specifiek door hem/haar geselecteerde gedragingen. Hierdoor wordt inzicht verkregen in ontwikkelvoortgang en de wijze waarop de omgeving ziet dat de professional actief communiceert over zijn/haar ontwikkeldoelstelling. Zie tevens in deze brochure de beschrijving van deze activiteit.

Herregistratie
Ervaringen van deelnemers:

“Wat een geweldig inspirerend en ook spannende studiedag onder leiding van Margareth de Wit. Een mooi startpunt voor mijn persoonlijk ontwikkeling.” – Sharon Hak, Adjunct Directeur

“De module effectief leiderschap op basis van de theorie van Zenger & Folkman, heeft mij een betrouwbaar beeld van mijn eigen kwaliteiten gegeven, met meer dan voldoende richtinggevende adviezen en suggesties voor ontwikkeling. Life-changing…” – Deelnemer Effectief Leiderschap, Amsterdam

Het programma

Sessie #1

 • Effectief leiderschap: wie ben ik?
 • De emotionele verbinding
 • Incl. Zenger | Folkman programma
Sessie #2
 • U ontvangt en analyseert uw effectief leiderschapsprofiel (360-graden feedback)
 • Wat wil ik?
  De verschillen tussen management en leiderschap. visie in relatie tot doelen: het leveren van een bijdrage als leider aan de doelen van de school
 • Wat kan ik en wat doe ik?
  Situationeel leiderschap en effectieve leiderschapsvaardigheden.

Sessie #3

 • Drie gedragingen die relaties definiëren
 • De leider als coach & het geven en ontvangen van feedback
  Welke leiderschapscompetenties zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van de organisatie en het team? welke competenties verdienen prioriteit en hoe kunnen deze worden opgepakt en ontwikkeld?

Sessie #4

 • Inspirerend leiderschap, leiderschapsstijlen en effectiviteit
  Welke stijl hanteer ik als leider? waar ligt mijn kracht?
 • De drie eenheid van vertrouwen
 • De spagaat tussen resultaat en mensgerichtheid

Sessie #5

 • Afsluitende presentaties
Gemiddeld waarderingscijfer van onze deelnemers

8.8

Duur & tijd

5 sessies van 1 dag (2,5 ECT’s)

Resultaat

Effectief Leiderschap certificaat (geldig voor het schoolleider register)

Locatie

In Amsterdam of incompany

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.

Bijeenkomsten

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.