Overheid

De verantwoordelijkheden van de overheid zijn sterk in beweging.

De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de overheid zijn op alle niveaus sterk in beweging. Dat geldt zowel voor de rijksoverheid, de provinciale als de gemeentelijke overheid.  De algehele  positie is in het geding als gevolg van de ontwikkelingen op Europees niveau en meer in het algemeen de mondialisering. De politieke legitimiteit staat ter discussie, evenals de rol van de overheid in de samenleving. Ons programma is daarom gericht op 4 kernpunten:

  1. Leiderschap
  2. Vitale overheidsorganisaties
  3. Hoge kwaliteit van informatievoorziening
  4. Excellente dienstverlening

We doen dit in de vorm van masterclasses, leergangen, scans en advisering

Masterclasses voor de publieke sector

Leiderschap in veranderingstrajecten.

3 daagse masterclass VNG Academie – Academica Business College

De wereld verandert, de samenleving en ook de burgers stellen andere eisen aan de overheid. Veranderingen en reorganisaties zijn niet meer nieuw in gemeenteland. De effectiviteit van veranderingen is door vele rekenkamers als een serieus punt van aandacht geformuleerd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leiderschap in verandertrajecten een kritische succes factor is. Het goede nieuws is dat je leiderschap kunt leren, net als de vaardigheden bij complexe verandertrajecten.

10 MEI – MASTERCLASS JOE FOLKMAN IN AMSTERDAM

Door: Dr. Joe Folkman

Op 10 mei a.s. organiseert Academica Business College in Amsterdam een masterclass, gegeven door de internationaal befaamde wetenschapper en auteur Joe Folkman, over zijn meest recente onderzoek naar ‘Speed’. Folkman gaat theoretisch en praktisch in op de unieke competenties die leiders effectiever maken in snelheid en behendigheid, als het leveren en verhogen van kwaliteit. Speed gaat over 8 vaardigheden die iedereen kan aanleren om behendigheid en snelheid te verbeteren waardoor de eigen organisatie aanzienlijk in effectiviteit wint.

Master opleiding voor de publieke sector

Leergangen voor de publieke sector