Onderwijs

Goed onderwijs moet je samen maken.

We willen steeds meer van het onderwijs en dat vraagt om voortdurende reflectie:

  • geven we het onderwijs dat we willen en aansluit op de ontwikkeling van kinderen en samenleving?
  • doe ik als leider de goede dingen om goed onderwijs mogelijk te maken?
  • welke invloed hebben technologie en ICT op het leren en organiseren?

Onderwijs verandert en daarmee de professionaliteit van mens en organisatie. Onze leergangen en master hebben als focus: Leiderschap, Governance 3.0 en Innovatie.

Leergangen voor de onderwijssector

Herregistratie programma’s voor schoolleiders PO

Academica Business College heeft op zeven thema’s nieuwe programma’s ontwikkeld die gecertificeerd zijn door het Schoolleidersregister PO voor herregistratie RDO of RADO. Deze programma’s zijn direct gekoppeld aan de praktijk van de schoolleider.

Kortdurende professionaliserings programma’s voor het VO

7 nieuwe intensieve professionaliseringsprogramma’s, voor leidinggevenden en teams in het VO. De programma’s worden op locatie georganiseerd, zijn interactief en maken o.a. gebruik van een online leeromgeving.

Besturen met Meerwaarde

De complexiteit van onderwijsbestuur komt voor een groot deel voort uit het veelkleurige geheel aan belangen, meningen, spelers en regels die onderling om een gebalanceerde afweging vragen. Twee ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben deze complexiteit opgevoerd.

Excellente Directeuren

Fundamenteel nadenken over uw maatschappelijke opdracht, de kansen en de risico’s van uw school los van de drukte van elke dag. Hoe om te gaan met uw stakeholders en team(s), professionele ruimte, noodzaak tot innovatie, bedrijfsvoering, professionele leergemeenschappen, organisatiecultuur, verdeeld leiderschap en nog veel meer..

High Performing Schools

Een tweejarig cursorisch ontwikkeling-programma voor ambitieuze scholen die álle leerlingen uitdagend onderwijs willen bieden. Op basis van onderzoek hebben we een pedagogisch-didactische basis ontwikkeld die tot een High Performing School leidt.

High Performing Schools – Teamtraject

Het High Performing Schools (HPS) teamtraject is een begeleidt, stevig wetenschappelijk onderbouwd, professionaliseringstraject voor het gehele schoolteam van minimaal 2 schooljaren. Het doel van het HPS teamtraject is om de school te ontwikkelen tot een goed functionerende Professionele Leergemeenschap (PLG).

De docent als ontwerper

Het onderwijs heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om de nieuwe generatie klaar te stomen voor de toekomst. De door technologie snel veranderende samenleving vraagt steeds meer van ons kritisch, creatieve en probleemoplossende denkvermogen.

Masteropleiding voor de onderwijssector

Executive MBA Leading 21st Century learning 

Onderwijs is niet alleen lesgeven, didaktiek en docenten. Ook de bedrijfsmatige kanten van de school moeten worden meegenomen in school transformatie trajecten. Leerstofjaarklassen, roosters, examenweken, geld allocatie systemen zijn ankerpunten van een mechanistisch schoolsysteem die onderwijskundige veranderingen in de weg kunnen staan. Tweejarige deeltijdopleiding voor leidinggevenden in het onderwijs. 

The Art en Science of Teaching – Master in Education

Op basis van 40 jaar onderzoek heeft Dr. Robert J. Marzano deze blended master ontwikkeld, gericht op de professionele ontwikkeling van u als docent en onderwijsontwikkelaar. Een tweejarige, deeltijd Master in Education die door zijn blended structuur bijna geheel online te volgen is.

Events voor de onderwijssector