Omgaan met verschillen

Het doel van het programma Omgaan met verschillen is om schoolleiders te leren omgaan met verschillende vormen van diversiteit, bij zowel leerlingen als de medewerkers van de organisatie. Zij dienen als doel voor de organisatie te stellen om zo effectief mogelijk om te gaan met verschillen, waar nodig en nuttig. Tenslotte zal dit ook de organisatie van het onderwijsaanbod en de organisatie van de school beïnvloeden. Verschillen moeten benut worden als kans.

Inhoud

Het doel van het programma Omgaan met verschillen is om schoolleiders te leren omgaan met verschillende vormen van diversiteit en in te zetten op het zoveel mogelijk voorkomen van kansenongelijkheid. Zij dienen dit als doel van de organisatie te stellen en verschillen binnen de school zoveel mogelijk te verkleinen (waar nodig en nuttig). Tenslotte zal dit ook de organisatie van het onderwijsaanbod en de organisatie van de school beïnvloeden. Verschillen moeten benut worden als kans. Om dit te bewerkstellingen zijn negen leerdoelen geformuleerd:

  • Nederland, land van kansenongelijkheid;
  • Visievorming samen met het team op differentiatie en de organisatie van het onderwijs;
  • Kennis en inzicht hebben van opbrengstgericht werken;
  • Opbrengstgericht werken kunnen inzetten ter verhoging van het leerrendement;
  • Op basis van kennis en inzicht een oordeel kunnen vormen over gepersonaliseerd leren (en dit in de eigen schoolorganisatie stimuleren en inbedden);
  • Kennis en inzicht hebben in HRM theorieën aangaande een gedifferentieerd (leraren)team;
  • Kennis en inzicht in de competenties van de onderwijsprofessional;
  • Is in staat effectieve coaching toe te passen in de relatie met de onderwijsprofessional;
  • Het kunnen creëren van een visie op leerlingenzorg en het omgaan met verschillen;
  • Het kunnen evalueren van de extra zorg die leerlingen nodig hebben en het kunnen creëren van samenwerkingsverbanden met intern begeleiders, leerkrachten, ouders, in- en externe (zorg)partners.

Het programma

Bijeenkomst #1

Kansenongelijkheid, verschillen en personaliseren

Bijeenkomst #2

 

HRM en gedifferentieerd aanname beleid. Verschillen en schoolbeleid

Bijeenkomst #3

Professionele ruimte en autonomie. PLG’s en leren. Visieontwikkeling en samenwerking

Bijeenkomst #4

Ochtendprogramma: Eindopdracht door alle deelnemers
Gezamenlijke lunch
Middag: Uitreiking certificaten

Duur & studielast

4 sessies van 1 dag (2 ECT’s)

Resultaat

Omgaan met verschillen certificaat (geldig voor het schoolleider register)

Locatie

In Amsterdam of incompany