Nieuws: Leven Lang Leren

Academica Business College, C-LiON en Via Vinci Academy bundelen de krachten onder de nieuwe holding ‘Leven Lang Leren’. De drie opleidingsinstituten richten zich op doelgerichte training en ontwikkeling van docenten, schoolleiders en bestuurders om integrale schoolontwikkeling te realiseren: High Performing professionals’ in ‘High Performing schools’. Nieuw is dat alle activiteiten zijn ingebed in bachelor- en masterprogramma’s. Voor studenten, scholen en stichtingen betekent dit flexibele mogelijkheden om te professionaliseren, ervaringen te delen, onderzoek te doen en te publiceren. In samenwerking met Onderwijsstichtingen met eigen academies zullen krachtige evidence-informed opleidingen worden verzorgd. Samen sterker door intensieve samenwerking tussen opleidingen en scholen!

Op het congres Making Shift Happen, dat onder de vlag van Academica op 25-11-2020 gaat plaatsvinden, zullen de gezamenlijke activiteiten als Academica worden gepresenteerd. Alle activiteiten zullen vanaf 2021 gaan plaatsvinden onder de naam van Academica. Drs. Margareth de Wit MBA is de Voorzitter van het Bestuur van de holding Leven Lang Leren en drs. Peter Peene de directeur-bestuurder van het onderdeel C-LiON Hoger Onderwijs.