Michaela concept schools is een programma met als doel de school te transformeren langs de lijnen van het schoolconcept “The Michaela Way”. Het programma is speciaal ontwikkeld voor scholen waarbinnen (moeilijk) gedrag van leerlingen dagelijks de boventoon voert en daardoor een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van onderwijs en leerlingresultaten. Een Michaela school biedt deze leerlingen de kennis, vaardigheden en attitude om succesvol te worden in welke richting zij ook op willen. Of dit nu richting de Universiteit is, richting praktijkonderwijs, of een andere richting betreft.

Het schoolconcept is gebaseerd op de Michaela Community School in Noord-Londen, waar één derde van de families onder de armoedegrens leeft. Op een Michaela school is er naast kennisontwikkeling, veel aandacht voor het aanleren van gedrag dat past binnen onze maatschappij. Om dit te realiseren, wordt op een Michaela school een strak, transparant en duidelijk gedragsbeleid gehanteerd met herkenbare structureren en routines. Vanaf het moment dat leerlingen voor de eerste keer de school binnenlopen, worden hoge verwachtingen gesteld. Deze verwachtingen gaan zowel over het leren als over hoe een leerling zich gedraagt in het gebouw, in de les, tegenover de docent, tegenover medeleerlingen, tijdens de lunch etc.

De andere kant van het Michaela schoolconcept is de wijze waarop het onderwijsaanbod wordt georganiseerd voor en door docenten. Het doel is om de werkdruk van docenten zoveel mogelijk te verlagen en daarmee te zorgen dat er zo effectief mogelijk kan worden lesgegeven. Werkdruk is namelijk de Achilleshiel van een School. Alles is dusdanig efficiënt en simpel georganiseerd dat het door alle (nieuwe) docenten te begrijpen en uit te voeren is. In andere woorden: duurzame keuzes die het onderwijs zo effectief (High-impact) en efficiënt (Low-effort) mogelijk maken.

Korte inhoud van het programma

Het implementatietraject van het Michaela onderwijsconcept bestaat uit een tweejarig programma. Per school komt er een zogenaamd ‘change-team’, met daarin een schoolleider, teamleider(s), de IB’er(s) en/of ambitieuze docenten.

Gedurende het programma wordt de Michaela school in London tweemaal bezocht en worden cursisten getraind door o.a. Katharine Birbalsingh (schoolleider van deze school), teamleiders en docenten van de school. Het doel van het programma is dat deelnemende scholen in snel tempo tot een eigen implementatie- en ontwikkelplan komen om hun eigen school(team) te transformeren.

De bijeenkomsten in Nederland zullen het karakter hebben van masterclasses waarin de focus ligt op het ontwikkelen van kennis over leren, leren organiseren, het ontwikkelen van uitstekende docenten en excellent (gedeeld) leiderschap binnen de eigen school. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de focus gelegd op de implementatie van het Michaela onderwijsconcept en ontvangen de ‘change-teams’ feedback van verschillende experts op hun implementatieplan.

Michaela Concept School benadering

In deze leergang streeft u niet naar een kopie van de Michaela school in London. U maakt een eigen versie van de Michaela School: vandaar de naam ‘Michaela concept school’.

De pijlers van het Michaela schoolconcept :

  • Kennis is toekomst: Kennis staat centraal in het leren en het leven. Pas als leerlingen de juiste kennis hebben verworven, kunnen zij als volwaardige, democratische burgers deelnemen aan de maatschappij.

  • Discipline is vrijheid: Door discipline geven wij leerlingen de kans terug om de regie te pakken over hun leven en toekomst, ondanks hun achtergrond of thuissituatie.

  • Hoge verwachtingen van gedrag en leren van alle leerlingen: Van alle leerlingen wordt hetzelfde gedrag en houding verwacht. Van iedere leerling wordt verwacht dat hij/zij hard werkt en samen zorgen wij ervoor dat geen enkele leerling achterloopt.

  • Oefening is de sleutel tot vaardigheid: Door gerichte oefening en veel gestructureerde herhaling krijgen leerlingen de kans om een hoog niveau van vaardigheid in alle vakken te ontwikkelen.

Beginnen met het Michaela Schoolconcept? Op de volgende datum starten we!

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Meer informatie?

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.