Achtergrond:

De Michaela community school is een middelbare school in een van de achterstandswijken in noord London, waar een derde van de families onder de armoedegrens leeft. Michaela wordt door de media bestempeld als een van de meest strikte scholen van Engeland. Tegelijkertijd is het ook een van de meest succesvolle voorbeelden van hoe een school uit een achterstandswijk werkelijk het leven van leerlingen kan transformeren. Zo zaten de eindexamenresultaten medio 2019 (GCSE’s) van Michaela in de top van England.

Een schooldag op een Michaela school verloopt met didactische en organisatorische precisie. Lessen starten op de seconde nauwkeurig, leerlingen hebben 10 seconden om hun boek te pakken en het verplaatsen tussen leslokalen verloopt in stilte. Elk detail in de school straalt uit dat geen enkele seconde van de leertijd verloren zal gaan. Voor sommigen lijkt de aanpak van Michaela extreem. De leerkrachten en leerlingen op een Michaela school weten echter beter. Zij begrijpen dat dit allemaal nodig is om te komen tot hoge resultaten voor leerlingen uit sociaalemotionele kwetsbare groepen.

De lessen van docenten op Michaela verlopen strak en gestructureerd. Elke docent weet precies hoe hij/zij een effectieve instructie geeft, hoe je goede vragen stelt, het belang van veel en goed herhalen en hoe je bij leerlingen kan checken of zij de lesstof begrepen hebben. Docenten werken na lestijd samen aan het verbeteren van hun methodes en lessen, maar gaan op tijd naar huis, omdat er geen berg nakijkwerk ligt. Leerlingen krijgen namelijk alleen huiswerk mee waarmee ze zelfstandig de stof oefenen en herhalen, wat weer getoetst wordt in de volgende les.

De pijlers van het Michaela schoolconcept :

  • Kennis is toekomst: Kennis staat centraal in het leren en het leven. Pas als leerlingen de juiste kennis hebben verworven, kunnen zij als volwaardige, democratische burgers deelnemen aan de maatschappij.

  • Discipline is vrijheid: Door discipline geven wij leerlingen de kans terug om de regie te pakken over hun leven en toekomst, ondanks hun achtergrond of thuissituatie.

  • Hoge verwachtingen van gedrag en leren van alle leerlingen: Van alle leerlingen wordt hetzelfde gedrag en houding verwacht. Van iedere leerling wordt verwacht dat hij/zij hard werkt en samen zorgen wij ervoor dat geen enkele leerling achterloopt.

  • Oefening is de sleutel tot vaardigheid: Door gerichte oefening en veel gestructureerde herhaling krijgen leerlingen de kans om een hoog niveau van vaardigheid in alle vakken te ontwikkelen.

Beginnen met het Michaela Schoolconcept? Op de volgende datum starten we!

Het Michaela schoolconcept

Het doel van een Michaela school is om leerlingen te stimuleren betrokken en geïnformeerde burgers te worden. Tegen de tijd dat ze Michaela verlaten, zullen ze romans voor hun plezier lezen en de fundamentele wetenschappelijke bouwstenen van onze wereld begrijpen. Ze zullen de schoonheid van wiskunde en het praktische gebruik ervan kunnen waarderen en weten wat het is om met plezier verschillende talen te leren en te beheersen. Ze zullen de kennis en vaardigheden bezitten om de wereld waarin ze leven beter te verkennen. In essentie zullen ze een liefde voor leren en een gevoel voor creativiteit ontwikkelen die ze hun hele leven bij zal blijven. Als leerlingen een Michaela school verlaten, hebben zij de kennis, vaardigheden en attitude om succesvol te worden in welke richting zij ook op willen. Of dit nu richting de Universiteit of een andere richting is.

Het Michaela schoolconcept is een schoolconcept dat speciaal ontwikkeld is voor sociaalemotionele kwetsbare groepen. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse scholen ongeordend, rumoerig en rommeling zijn. De leerprestaties van leerlingen uit de lagere sociaalemotionele klassen leiden hier nog meer onder dan de prestaties van leerlingen uit de hogere sociaalemotionele klassen. Daarnaast komen deze leerlingen op jonge leeftijd vaker in aanraking met justitie en is er thuis minder aandacht voor het aanleren van gewenst gedrag. Op een Michaela school is er daarom, naast kennisontwikkeling, veel aandacht voor het aanleren van gedrag dat past in onze maatschappij.

Om dit te realiseren, wordt op een Michaela school een strak, transparant en duidelijk gedragsbeleid gehanteerd met herkenbare structureren en routines. Vanaf het moment dat leerlingen voor de eerste keer de school binnen lopen totdat ze naar huis gaan, worden hoge verwachtingen gesteld van ze. Deze verwachtingen gaan net zoveel over het leren als over hoe een leerling zich gedraagt in het gebouw, in de les, tegenover de docent, tegenover medeleerlingen, tijdens de lunch etc.

Docenten en leidinggevenden bespreken constant de verwachtingen die ze van leerlingen hebben op het gebied van gedrag. Van alle docenten wordt verwacht dat zij altijd feedback geven op gewenst of ongewenst gedrag dat zij waarnemen. Alle docenten zijn betrokken bij surveillance tijdens leswisselingen of pauzemomenten. Er is ook een heel duidelijk systeem van straffen en belonen en elke leerlingen weet waarvoor hij/zij beloond of gestraft wordt. Een straf komt nooit als verrassing en als leerlingen een straf krijgen, weten zij ook altijd hoe zij de volgende keer kunnen voorkomen dat ze die straf nog een keer krijgen. Een leerling krijgt hierdoor dus altijd het gevoel zelf aan het stuur van zijn of haar gedrag te zitten.

De andere kant van het Michaela schoolconcept is de wijze waarop het onderwijsaanbod wordt georganiseerd voor en door docenten. Het doel van een Michaela school is om werkdruk voor docenten zoveel mogelijk te verlagen, of zelfs te laten verdwijnen. Werkdruk is namelijk de Achillespees van een Michaela School. Om dit aan te pakken, organiseert een Michaela school alles zo effectief mogelijk, maar dusdanig efficiënt en simpel is dat het door elke (nieuwe) docenten te begrijpen en herhalen is. In andere woorden: duurzame keuzes die het onderwijs zo effectief (High-Impact) en efficiënt (Low-Effort) mogelijk maken.

Het Michaela programma

Het implementatietraject van het Michaela concept bestaat uit een tweejarig programma voor een change team van ongeveer drie schoolleiders, teamleiders en/of ambitieuze docenten. Tijdens het programma vinden er zowel bijeenkomsten in Amsterdam plaats, als twee tweedaagses in London.

De bijeenkomsten in Nederland zullen het karakter hebben van masterclasses waarin de focus ligt op het ontwikkelen van kennis over leren, leren organiseren, het ontwikkelen van uitstekende docenten en excellent (gedeeld) leiderschap binnen de eigen school. Ook wordt tijdens elke bijeenkomst de focus gelegd op de implementatie van het Michaela concept en ontvangen de change teams feedback van verschillende experts op hun implementatieplan.

Academica Business College heeft dit implementatieprogramma in samenwerking met de Michaela Community School ontwikkeld.

Meer informatie?