Beginnen met het Michaela Schoolconcept? 

Michaela Community School

Een schooldag op de Michaela Community School in Londen verloopt met pedagogische, didactische en organisatorische precisie. De school geeft steengoed onderwijs binnen een glasheldere gedragsstructuur. Alle leerlingen op de school weten hoe zij zich moeten gedragen en wat van hen verwacht wordt. Teamleden geven voortdurend voorbeeldgedrag, gerichte feedback en daar waar moet een correctie. Iedereen in de school straalt uit dat er geen minuut aan leertijd verloren gaat. Voor sommigen lijkt de aanpak van De Michaela Community School extreem, maar de teamleden en leerlingen op weten beter. Iedereen in de school begrijpt en onderschrijft de glasheldere gedragsstructuur binnen de schoolcultuur met als doel alle leerlingen de groots mogelijke kansen te geven om als volwaardige burgers in de maatschappij te kunnen functioneren.

Uw school wordt getransformeerd volgens het schoolconcept ‘The Michaela Way’. Het implementatietraject van de Michaela Concept School bestaat uit een tweejarig programma. Elke school stelt een zogenaamd ‘change-team’ samen met daarin een schoolleider, teamleider(s), de IB’er(s) en/of ambitieuze docenten.

The Michaela Way

Op een Michaela Concept School is er naast kennisontwikkeling, veel aandacht voor het aanleren van gedrag dat past binnen onze maatschappij. Om dit te realiseren, wordt op een Michaela Concept School een strak, transparant en duidelijk gedragsbeleid gehanteerd met herkenbare structureren en routines. Vanaf het moment dat leerlingen voor de eerste keer de school binnenlopen, worden hoge verwachtingen gesteld. Deze verwachtingen gaan zowel over het leren als over hoe een leerling zich gedraagt in het gebouw, in de les, tegenover de docent, tegenover medeleerlingen, tijdens de lunch etc.

Een ander onderdeel van de Michaela Concept School is de wijze waarop het onderwijsaanbod wordt georganiseerd voor en door docenten. Het doel is om de werkdruk van docenten zoveel mogelijk te verlagen en daarmee te zorgen dat er zo effectief mogelijk kan worden lesgegeven. Bij de Michaela Concept School is alles dusdanig efficiënt en simpel georganiseerd dat het door alle (nieuwe) docenten te begrijpen en uit te voeren is. In andere woorden: duurzame keuzes die het onderwijs zo effectief (High-impact) en efficiënt (Low-effort) mogelijk maken.

De pijlers van het Michaela schoolconcept

Kennis is toekomst: Kennis staat centraal in het leren en het leven. Pas als leerlingen de juiste kennis hebben verworven, kunnen zij als volwaardige, democratische burgers deelnemen aan de maatschappij.

Discipline is vrijheid: Door discipline geven wij leerlingen de kans terug om de regie te pakken over hun leven en toekomst, ondanks hun achtergrond of thuissituatie.

Hoge verwachtingen van gedrag en leren van alle leerlingen: Van alle leerlingen wordt hetzelfde gedrag en houding verwacht. Van iedere leerling wordt verwacht dat hij/zij hard werkt en samen zorgen wij ervoor dat geen enkele leerling achterloopt.

Oefening is de sleutel tot vaardigheid: Door gerichte oefening en veel gestructureerde herhaling krijgen leerlingen de kans om een hoog niveau van vaardigheid in alle vakken te ontwikkelen.

Korte inhoud van het programma

Het programma bestaat uit 20 bijeenkomsten (waarvan 4 in Londen) en duurt 2 jaar . U ontvangt 30 studiepunten (ECTS). Gedurende het programma wordt de Michaela Community School in London tweemaal bezocht en worden cursisten getraind door o.a. schoolleider Katharine Birbalsingh, teamleiders en docenten van de school. Het doel van het programma is dat deelnemende scholen in snel tempo tot een eigen implementatie- en ontwikkelplan komen om hun eigen school(team) te transformeren.

De bijeenkomsten in Nederland hebben het karakter van masterclasses waarin de focus ligt op het ontwikkelen van kennis over leren, leren organiseren, het ontwikkelen van uitstekende docenten en excellent (gedeeld) leiderschap binnen de eigen school. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de focus gelegd op de implementatie van het Michaela onderwijsconcept en ontvangen de ‘change-teams’ feedback op hun implementatieplan van verschillende experts.

Michaela Concept School benadering

In deze leergang streeft u niet naar een kopie van de Michaela Community School in London. U maakt een eigen versie van de Michaela School; vandaar de naam ‘Michaela Concept School’.

BROCHURE AANVRAGEN

Ik wil de nieuwsbrief van Academica ontvangen.

* Verplicht veld