In samenwerking met NBA

Onderwijs is niet alleen lesgeven, didaktiek en docenten. Ook de bedrijfsmatige kanten van de school moeten worden meegenomen in school transformatie trajecten. Leerstofjaarklassen, roosters, examenweken, geld allocatie systemen zijn ankerpunten van een mechanistisch schoolsysteem die onderwijskundige veranderingen in de weg kunnen staan. De moderne schoolleider is goed op de hoogte van onderwijskundige processen maar kent ook de valkuilen van de onveranderbaarheid van de bedrijfsmatige processen in scholen. Hij is breed geïnteresseerd in maatschappelijke issues en betrokken bij veranderingen in en rondom de school. Hij is een verandermanager, een inspirerend leider en zorgt voortdurend voor voldoende budget door een heldere bedrijfsvoering waarin geld waarde in het onderwijs creëert (en niet andersom!).

In samenwerking met NBA

Op basis van 40 jaar onderzoek heeft Dr. Robert J. Marzano deze blended master ontwikkeld, gericht op de professionele ontwikkeling van u als docent en onderwijsontwikkelaar. Op van basis wetenschappelijke strategieën en technieken, vertaalt in meetbare veranderingen in de klas, verdiept en ontwikkelt u zich in de kunst en wetenschap van het lesgeven.Uniek in zijn soort, focust deze innovatieve master zich op de persoonlijke ontwikkeling van de docent en hoe hij/zij wetenschappelijk effectieve leerstrategieën zo effectief mogelijk kan toepassen in de praktijk. Naast de ontwikkeling van de professionele identiteit focust u zich op digitale didactiek en Maker Education.