The Art & Science of teaching

Op basis van 40 jaar onderzoek heeft Dr. Robert J. Marzano deze blended master ontwikkeld, gericht op de professionele ontwikkeling van u als docent en onderwijsontwikkelaar. Op basis van wetenschappelijke strategieën en technieken, vertaald in meetbare veranderingen in de klas, verdiept en ontwikkelt u zich in de kunst en wetenschap van het lesgeven.

Het Programma

Uniek in zijn soort, focust deze innovatieve master zich op uw persoonlijke ontwikkeling en hoe u wetenschappelijk effectieve leer- en lesstrategieën zo effectief mogelijk kan toepassen in de praktijk.

U wordt via specifieke reflectiemethodieken geholpen om uw professioneel handelen te ontwikkelen en zo effectief mogelijke leeromgevingen te creëren voor uw studenten. Naast de ontwikkeling van de professionele identiteit, focust u zich op digitale didactiek en Maker Education. De master is opgebouwd uit 13 blokken. Elk blok is weer opgebouwd uit modules, waarin u met een specifiek onderwerp aan de slag gaat. Blok 13 is de masterthesis.

Tijdens deze master werkt u via het moderne learning management systeem ‘Canvas’ samen met docenten door heel Nederland. Onze online leeromgeving biedt u de mogelijkheid om te studeren waar en wanneer u wilt. Naast de online onderdelen, zullen er per jaar een aantal fysieke bijeenkomsten plaatsvinden waarin specifieke verdiepende masterclasses en workshops zullen worden aangeboden die ingaan op de inhoud van de blokken.

Door de blended vorm van uitgebreide en gestructureerde online content, online samenwerking met peers en een aantal fysieke bijeenkomsten per jaar, is deze master ook uitermate geschikt voor docenten die full-time werken.

Titel en diploma:

Deze masteropleiding betreft een professionele master. Het diploma geeft recht op de titel:
Master in Education (M.Ed)

Voor wie is het programma bedoeld?

Het is voor deelname niet van belang in welke ontwikkelingsfase u zich met uw school bevindt. De lengte van uw polsstok bepaalt hoe hoog u kunt springen. Idealiter nemen teams van drie tot vier personen van één organisatie deel aan het programma, bij voorkeur voortkomend uit verschillende lagen binnen de organisatie. Elke schoolleider, elke teamleider en elke leraar/IB’er, die de ambitie heeft om de eigen school te ontwikkelen tot een High Performing Schools, behoort tot de doelgroep van het HPS- programma. Wij stellen de groepen samen naar onderwijstype: u komt in een groep terecht voor het primair of het voorgezet onderwijs.

Herregistratie door middel van High Performing Schools

Door de specifieke opbouw en assessment in het programma, hebben schoolleiders die deelnemen na twee jaar recht op de volgende herregistratie certificaten:

  • Herregistratie Persoonlijk Leiderschap
  • Herregistratie Leidinggeven aan verandering
  • Herregistratie Toekomstgericht Onderwijs

Duur & tijd

12 modules
Tweejarig traject
Studielast: 60ECTS

Resultaat

Master of Education

Locatie

Op locatie

Inschrijven

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.