Making good progress?

Formatief handelen in de klas

Er wordt momenteel erg veel geschreven over formatief toetsen in de klas, en terecht! Dit is een zeer effectieve didactische aanpak om het leren van de leerlingen te versterken. Maar formatief evalueren kan je heel goed, maar ook heel slecht uitvoeren. Het simpelweg geven van een oefentoets kunnen we niet beschouwen als een formatieve evaluatie. Daarnaast bepaalt het op de juiste manier feedback geven in grote mate de effectiviteit van het formatief evalueren.

Effectiviteit

Vrijwel elke activiteit die je onderneemt om een leerling iets te leren heeft op zijn minst een beetje effect. Er is echter veel onderzoek gedaan naar wat een beetje effect heeft en wat heel veel effect heeft. Het is in ieder geval belangrijk om goed te controleren op het begrip bij leerlingen. Op basis hiervan kan de les aangepast worden. Ook Leerlingen krijgen over het algemeen te weinig feedback om zich optimaal te ontwikkelen op school. De feedback die ze krijgen heeft weinig effect op het leren en werkt soms zelfs contraproductief. Het geven van de juiste feedback op de juiste manier vergt veel aandacht en kennis van docenten.

Inhoud

In deze bijeenkomsten worden de belangrijkste zaken uit het onderzoek naar leereffecten, feedback geven en formatief evalueren besproken en daarop wordt kritisch gereflecteerd richting de eigen praktijk. Doen we de goede dingen, en doen we die ook goed? Er wordt afgesloten met een concreet actieplan om het leren van leerlingen beter inzichtelijk te maken voor de leraar én de leerling!

Duur & tijd

4 Dagdelen

Resultaat

Dit programma geeft u deelvrijstelling voor de Master “Excellent Teaching”.

Dit programma geeft u deelvrijstelling voor de leergang “High Performing Teacher”.

Locatie

In Amsterdam of incompany

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.