Herregistratieprogramma

Leidinggeven aan verandering

Effectief leidinggeven aan verandering als veranderkundig leider.

Scholen hebben voortdurend te maken met ontwikkelingen. Als schoolleider bent u op uw school verantwoordelijk deze veranderingen, samen met uw team en uw stakeholders, te realiseren. Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Hierbij staat het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap centraal.

Inhoud

Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Mensen, en dus ook medewerkers, ontwikkelen vaak weerstand tegen verandering, zeker als de verandering de cultuur van de organisatie raakt. Om effectief leiding te kunnen geven aan verandering is het daarom noodzakelijk mensen in de (eigen) organisatie te begrijpen en ze te betrekken bij de doelen van de verandering. Uiteindelijk zal dit leiden tot duurzame verandering. Onderzoek naar verandermanagement heeft ons veel inzicht gegeven in hoe schoolleiders effectiever kunnen opereren als leiders van veranderprocessen.

In het programma gaan we in op actueel wetenschappelijk onderzoek naar verandertrajecten in het onderwijs. Het Centre of High Performance publiceerde onlangs een uitgebreid onderzoek naar verandertrajecten. Ook Otto Scharmer en de ‘U-theorie’ wordt behandeld evenals Laloux met ‘Reinventing Organizations’ en de ‘Lerende organisatie’ van Peter Senge. Daarnaast gaan we in op de persoonlijke kant van leiderschap bij veranderingen. Hoe bewerkstellig je draagvlak en commitment? Het docententeam als eigenaar van het primair proces in relatie tot stakeholders binnen en buiten de schoolorganisatie.

Academica-docenten hebben veel ervaring met verandertrajecten in het onderwijs. Het programma is zowel theoretisch als sterk praktisch georiënteerd. Voor eenieder die echt verder wil komen in professionaliteit en leiderschap.

Een selectie van de onderwerpen die aan bod komen:

 • Aanleidingen voor verandermanagement in schoolorganisaties
 • Nederland: Het land van kansenongelijkheid
 • Stromingen, strategieën en modellen van verandermanagement
 • Verandermanagement als professie
 • De betekenis en rol van de organisatiecultuur en de biografische identiteit
 • Veranderen in een schoolorganisatie vanuit een heldere visie
 • Het betrekken van het team en stakeholders
 • Communicatie van veranderingen
Herregistratie
Ervaringen van deelnemers:

“Het was een zeer fijne leergang met een goede koppeling tussen theorie en praktijk. Je gaat met een berg aan ideeën weer naar huis. Eigenlijk zou elke schoolleider dit moeten volgen.”

“De leergang Leiding geven aan Verandering heeft mij doen reflecteren op mijn eigen handelen. Ik heb ik mijn carrière al menige onderwijskundige verandering teweeg mogen brengen met teams… had ik toen maar geweten wat ik nu weet.”

Het programma

Sessie #1

 • Verandermanagement, inleiding en theorieën, het ontwerpen en ontwikkelen van een veranderproces, visieontwikkeling, mogelijke scenario’s en koersplan.
 • Verandering binnen de eigen school/organisatie, met focus op: helpt de verandering ook de leerprestaties van de leerlingen en hoe wordt de verandering duurzaam geborgd?
Sessie #2
 • Aan verandering moet leiding gegeven worden. Verschillende inzichten in leiderschapsmethodieken kunnen helpen om medewerkers te inspireren, motiveren en verder brengen bij veranderingsprocessen. Skills en competenties. Zelfsturing en complexe veranderprocessen.
 • Implementeren van strategieën voor verandering, plan van aanpak voor verandering (team, school, stakeholders).
 • Communicatiestrategieën in de context van de verandering.

Sessie #3

 • Cultuurverandering en weerstand. Vanuit een praktijkcase worden de nieuwe inzichten gekoppeld aan de eigen schoolorganisatie . Gebruik data en toepassing.
 • Transfer naar de eigen praktijk.
 • Communicatiestrategieën in de context van de verandering.

Sessie #4

 • Ochtendprogramma: eindopdracht alle deelnemers
 • Lunch
 • Uitreiking certificaten
Gemiddeld waarderingscijfer van onze deelnemers

8.5

Duur & tijd

5 sessies van 1 dag (2,5 ECT’s)

Resultaat

Leidinggeven aan verandering certificaat (geldig voor het schoolleider register)

Locatie

In Amsterdam of incompany

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.

Bijeenkomsten

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.