Leidinggeven aan verandering

Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Mensen, en dus ook medewerkers, ontwikkelen vaak weerstand tegen verandering, zeker als de verandering de cultuur van de organisatie raakt. Om effectief leiding te kunnen geven aan verandering is het daarom noodzakelijk mensen in de (eigen) organisatie te begrijpen en ze te betrekken bij de doelen van de verandering. Uiteindelijk zal dit leiden tot duurzame verandering. Onderzoek naar verandermanagement heeft ons veel inzicht gegeven in hoe schoolleiders effectiever kunnen opereren als leiders van veranderprocessen.

Het doel:

Deze leergang is ontworpen met het doel effectief leiding te kunnen geven aan verandering en uw competenties als veranderkundig leider te ontwikkelen.

Een selectie van de onderwerpen die aan bod komen:

  • Aanleidingen voor verandermanagement in schoolorganisaties
  • Nederland: Het land van kansenongelijkheid
  • Stromingen, strategieën en modellen van verandermanagement
  • Verandermanagement als professie
  • De betekenis en rol van de organisatiecultuur en de biografische identiteit
  • Veranderen in een schoolorganisatie vanuit een heldere visie
  • Het betrekken van het team en stakeholders
  • Communicatie van veranderingen

De opmaat naar uw MBA

Dit herregistratieprogramma biedt vrijstelling op onderdelen voor de deeltijd 2,5 jarige opleiding: MBA Leading 21st Century Learning

Het programma:

  Omschrijving
Sessie #1

 

 

Verandermanagement, inleiding en theorieën, het ontwerpen en ontwikkelen van een veranderproces, visieontwikkeling, mogelijke scenario’s en koersplan.

Verandering binnen de eigen school/organisatie, met focus op: helpt de verandering ook de leerprestaties van de leerlingen en hoe wordt de verandering duurzaam geborgd?


Sessie #2

 

Aan verandering moet leiding gegeven worden. Verschillende inzichten in leiderschapsmethodieken kunnen helpen om medewerkers te inspireren, motiveren en verder brengen bij veranderingsprocessen. Skills en competenties. Zelfsturing en complexe verander processen.

Implementeren van strategieën voor verandering, plan van aanpak voor verandering (team, school, stakeholders).

Communicatiestrategieën in de context van de verandering.


Sessie #3

 

Cultuurverandering en weerstand. Vanuit een praktijkcase worden de nieuwe inzichten gekoppeld aan de eigen schoolorganisatie . Gebruik data en toepassing. Transfer naar de eigen praktijk. Communicatiestrategieën in de context van de verandering.


Sessie #4

 

Afsluiting

 

Ochtendprogramma: eindopdracht alle deelnemers

Lunch

Uitreiking certificaten

Duur & tijd

Studielast: 3ECTS

Resultaat

Leidinggeven aan verandering

Locatie

In Company of in Amsterdam