Leerteamvoorzitter training

Een programma voor docenten over het leidinggeven aan – en voorzitten van leerteams.

Als docent werk je in een leerteam gezamenlijk aan het verbeteren van het onderwijs voor alle leerlingen in een school. In een leerteam is er echter ook sturing en leiderschap nodig. Iemand die het overzicht houdt, verbinding legt tussen het leerteam en het MT, feedback kan geven, feedback kan vragen en ondersteuning biedt aan de mensen die het nodig hebben. Ben jij degene die jouw leerteam tot bloei kan laten komen?

De docententraining leerteamvoorzitter richt zich op de kennisontwikkeling op het gebied van de PLG-werkwijze, actuele leerpsychologie, onderwijskunde en het pedagogisch-didactisch handelen van effectieve docenten.  Naast inhoudelijke aspecten, legt het programma de focus op leiderschapsvaardigheden, vergadertechnieken en coachingstechnieken. Deelnemers krijgen uitdagende opdrachten mee om hun vaardigheden te oefenen en kennis mee terug te nemen naar hun eigen leerteam.

Deelnemende voorzitters zoveel mogelijk ondersteund om naast,  hun persoonlijke ontwikkeling, ook hun eigen leerteam (en daarmee het onderwijs) in ontwikkeling te brengen. Dit vereist meer organisatie- en veranderkundige kennis en is essentieel om op de lange termijn de kwaliteit van het onderwijs te kunnen verbeteren.

Het programma

Dag #1 (9:00 – 16:00)

 • De achtergrond en ontwikkeling van een professionele leergemeenschap
 • Verdieping op de PLG-Werkwijze: Datateam Methode, Lesson Study & actieonderzoek
 • De rol van leerteamvoorzitter
 • Communicatiestrategieën, vergadertechnieken
 • Professioneel kapitaal

Dag #2 (9:00 – 16:00)

 • Kwaliteit door het ontwikkelen van vakmanschap
 • De meest recente inzichten op het gebied van leerpsychologie en on-derwijskunde
 • Wetenschappelijk onderbouwde didactische strategieën en pedago-gische benaderingen
 • Leidinggeven aan een leerteam
 • Coaching en feedbacktechnieken

Dag #3 (9:00 – 16:00)

 • MyChallenge: inbrengen van een casus uit het leerteam
 • Leerteamvoorzitterschap en kwaliteitsontwikkeling door de school
 • Escaleren als voorzitter: moeilijke situaties in je leerteam oplossen.

Duur & tijd

3 bijeenkomsten

Studielast: 1,5 ECTS

Resultaat

Certificaat: Leerteam voorzitter

Locatie

Amsterdam / in-company

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten