Leerteamvoorzitter training

Geef als voorzitter uw leerteam een boost: een programma voor docenten over het leidinggeven aan – en voorzitten van leerteams.

Een leerteam werkt gezamenlijk aan het verbeteren van het onderwijs voor alle leerlingen in een school. In een leerteam is er echter sturing en leiderschap nodig: iemand die het overzicht houdt, verbinding legt tussen het leerteam en het MT, feedback kan geven, feedback kan vragen en ondersteuning biedt aan de mensen die het nodig hebben. Als leerteamvoorzitter kan jij jouw leerteam tot bloei laten komen.

De training leerteamvoorzitter richt zich op de kennisontwikkeling van deelnemers op het gebied van de PLG-werkwijze en daarbij passende werkwijzen die een leerteam kan inzetten, actuele leerpsychologie, onderwijskunde en het pedagogisch-didactisch handelen van effectieve docenten.

Naast inhoudelijke aspecten, legt het programma de focus op leiderschapsvaardigheden, vergadertechnieken en coaching technieken. Hiermee worden voorzitters zoveel mogelijk geëquipeerd en ondersteund om naast hun persoonlijke ontwikkeling, ook hun eigen leerteam (en daarmee het onderwijs binnen de eigen organisatie) in ontwikkeling te brengen. Dit vereist meer organisatie- en veranderkundige kennis en is essentieel om op de lange termijn de kwaliteit van het onderwijs te kunnen verbeteren.

Het programma

Dag #1

(9:00 – 16:00)

 • De achtergrond en ontwikkeling van een professionele leergemeenschap
 • Professioneel kapitaal en de positie van het leerteam binnen de organisatie
 • De meest recente inzichten op het gebied van leerpsychologie en onderwijskunde
 • De rol van leerteamvoorzitter
 • De agenda en onderwerpselectie van een leerteam
 • Verdieping op de PLG-Werkwijze: actieonderzoek

Dag #2

(9:00 – 16:00)

 • Kwaliteit door het ontwikkelen van vakmanschap
 • Leidinggeven aan een leerteam
 • Coaching en feedbacktechnieken
 • Communicatiestrategieën, vergadertechnieken
 • Brugfunctie tussen resultaat- en mensgericht.

Dag #3

(9:00 – 16:00)

 • Leerteamvoorzitterschap en kwaliteitsontwikkeling door de school
 • Verdieping op de PLG-Werkwijze: Lesson Study en Datateam.
 • Escaleren als voorzitter: moeilijke situaties in je leerteam oplossen.
 • MyChallenge: inbrengen van een casus uit het leerteam

Duur & tijd

3 bijeenkomsten

Studielast: 1,5 ECTS

Resultaat

Certificaat: Leerteam voorzitter

Dit programma geeft u de mogelijkheid om door te stromen naar de Master “Excellent Teaching”.

Dit programma geeft u deelvrijstelling voor de leergang “High Performing Teacher” en het PLG-teamtraject.

Locatie

Amsterdam / in-company

Bijeenkomsten

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.

Bijeenkomsten