Teamleider on the move

Leergang voor teamleiders in het onderwijs

Ontwikkelen van krachtig meesterschap, specifiek voor teamleiders en teammanagers in het onderwijs. Zes focuspunten vormen het fundament van deze leergang voor teamleiders/teammanagers en zijn sturend voor de inhoud van het programma.

De uitgangspunten van het programma Teamleider on the move zijn

  1. Leiderschap in teams;
  2. Innovatie en rendementsverbeteringen;
  3. Maatschappelijk ondernemen;
  4. Aansturing van professionals;
  5. Verandermanagement en kostenbewustzijn;
  6. De leider als coach.

Deze punten zijn gebaseerd op de complexe vraagstukken waarmee u en uw team geconfronteerd worden in de samenleving en binnen uw onderwijsinstelling.

Centrale begrippen binnen de Teamleider Room zijn ‘ondernemerschap’, ‘leiderschap empowerment’ en ‘doelmatigheid’. In een zevental bijeenkomsten werkt u toe naar een eigen maatwerkaanpak voor uzelf, uw team en uw organisatie. Hierbij wordt de Zenger | Folkman 360 assessment ingezet. Excellente leiders maken werkelijk het verschil in een organisatie. Zij zorgen voor minder verloop van personeel en motiveren medewerkers.