Leergang voor HR professionals

 

Ontwikkelen van krachtig meesterschap!

Als gevolg van de huidige veranderingen in samenleving en organisatie is er binnen het onderwijsveld een groeiende behoefte aan HR-adviseurs en P&O-managers die kennis hebben van de nieuwste opvattingen over Human Resource Management en Human Resource Development en dit binnen een schoolorganisatie kunnen inzetten. Academica BC heeft zich tot doel gesteld om door middel van deze leergang voor HR professionals invulling te geven aan deze behoefte.

Deze leergang voor HR professionals is speciaal ontwikkeld voor HR- en P&O-managers/adviseurs die ambitieus bezig zijn met de professionalisering van het onderwijs en die hun instelling willen positioneren als maatschappelijke onderneming. De leergang helpt u concreet vorm te geven aan een actief en procesgericht HRM-beleid, waarbij u in staat wordt gesteld uw organisatie te benchmarken en uw leerervaringen te delen met onder andere collega’s, excellente professionals met brede praktijkervaring en leidinggevenden / bestuurders.