Herregistratie programma’s  voor schoolleiders PO

Academica Business College heeft op zeven thema’s nieuwe programma’s ontwikkeld die gecertificeerd zijn door het Schoolleidersregister PO voor herregistratie RDO of RADO.

Deze programma’s zijn direct gekoppeld aan de praktijk van de schoolleider. U ontvangt, als u met goed gevolg een programma heeft afgerond een certificaat waarmee u voor het hele thema bent geherregistreerd. De programma’s duren gemiddeld 4 dagen (behalve Persoonlijk Leiderschap).

Programma’s

 • Persoonlijk leiderschap
 • Regie en strategie
 • Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling
 • In relatie staan tot de omgeving
 • Omgaan met verschillen
 • Leidinggeven aan verandering
 • Toekomstgericht onderwijs

1. Persoonlijk leiderschap (6 dagen, 3950 euro)
Inclusief Zenger | Folkman ontwikkelprogramma

Goede schoolleiders vernieuwen en veranderen. Waar maak ik het verschil als leider en hoe kan ik mijn effectiviteit vergroten ? Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap betekent dat deelnemers zichzelf beter leren kennen en versterken door middel van inzicht in hun leiderschapsprofiel. In dit programma wordt aandacht besteed aan het benutten van de ontwikkeling naar effectief leiderschap en dit te vertalen naar de eigen schoolorganisatie.

2. Regie en strategie (5 dagen, 2950 euro)

Het programma Regie en Strategie biedt de deelnemers handvatten en denkrichtingen over strategieontwikkeling en -formulering. De nadruk ligt op analyses van bestaande strategiemethodes, hun onderliggende premissen en voor- en nadelen van het volgen van de methode voor de betreffende schoolorganisatie van de deelnemer. Voor de goede orde: het gaat hier niet om de inhoud van de strategie zelf, maar over de wijze waarop het proces van strategievorming en besluitvorming daarover verloopt.

3. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling (5 dagen, 2950 euro)

De zoektocht naar de optimale manier om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen, is een continu proces van proberen, evalueren en bijstellen. In dit programma wordt aandacht besteed aan het verzamelen van de juiste informatie, het creëren van een professionele leergemeenschap en het verankeren van kennis- en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie met als doel optimale leeropbrengsten in de meest brede zin voor leerlingen te genereren.

4. In relatie staat tot de omgeving (4 dagen, 2850 euro)

Dit programma is gericht op het creëren van maatschappelijke meerwaarde door scholen ten gunste van het leerproces. In dit programma geven scholen en schoolleiders hun maatschappelijke strategie en verantwoording vorm om een duurzamere samenwerking met belanghebbenden aan te kunnen gaan.

5. Omgaan met verschillen (4 dagen, 2850 euro)

Vorm geven aan gedifferentieerd onderwijs begint met een visie op omgaan met verschillen, om vervolgens die visie te vertalen naar de praktijk. Het doel van dit programma is om schoolleiders te leren omgaan met verschillende vormen van diversiteit. Zij dienen dit als doel van de organisatie te stellen en differentiatie en gepersonaliseerde leermogelijkheden in het onderwijs vorm te geven en aan te bieden.

6. Leidinggeven aan verandering (4 dagen, 2850 euro)

Scholen hebben voortdurend te maken met ontwikkelingen, soms vergen deze veranderingen binnen uw school. Als schoolleider bent u op uw school verantwoordelijk deze veranderingen, samen met uw team en uw stakeholders, te realiseren. Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Hierbij staat het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap centraal.

7. Toekomst gericht onderwijs (4 dagen, 2850 euro)

Schoolleiders verwachten dat het onderwijs sterk zal veranderen in de toekomst. Door technologische ontwikkelingen en door veranderingen in de wijze waarop mensen in de toekomst werken en samenwerken. In dit programma wordt de visie op toekomstgericht onderwijs aangescherpt en komen 21e-eeuwse vaardigheden en technologische vernieuwingen niet alleen aan de orde maar worden ook ingebed in het onderwijsaanbod van dit thema.

We werken met blended learning en veel samen leren is het uitgangspunt. De herregistratieprogramma’s kunnen ook incompany of bij u op locatie worden georganiseerd.

De programma’s geven ook recht op vrijstelling voor onderdelen van de MBA Leading 21st Century Learning

Bij inschrijving voor drie herregistratieprogramma’s tegelijkertijd, betaalt u €2650,- per programma, ongeacht het thema’s.

Startdata Herregistratie trajecten in Amsterdam

De startbijeenkomsten in 2018:

 • 30 januari 2018 – Persoonlijk Leiderschap
 • 31 januari 2018 – Leiding geven aan verandering
 • 7 februari 2018 – Regie en strategie
 • 8 februari 2018 – Toekomstgericht Onderwijs

SRPO_vignet_kleur

Locatie

Academica Business College
Westermarkt 2
1016 DK Amsterdam

Wat de deelnemers zeggen:

Peusie Tinnemans-Chao; basisschool De steenen burg
“Zeer inspirerend! Het voelt iedere keer weer als een cadeautje om erbij te mogen zijn.”  

Paul Rutten; Aloysius sector zuid
“Vernieuwend, wakker schuddend en wetenschappelijk onderbouwd: De steen raakt het water en blijft verder springen”.

Hans Maas
“Echte leiders kunnen hun beperkingen omzetten in kracht door inzicht, moed en wilskracht”

Hettie Sipman
“Uitstekende informatie en uit je comfortzone”.