Herregistratie programma’s  voor schoolleiders PO

Academica Business College heeft op zeven thema’s nieuwe programma’s ontwikkeld die gecertificeerd zijn door het Schoolleidersregister PO voor herregistratie RDO of RADO.

Deze programma’s zijn direct gekoppeld aan de praktijk van de schoolleider. U ontvangt, als u met goed gevolg een programma heeft afgerond, een certificaat waarmee u voor het hele thema bent geherregistreerd. De programma’s duren gemiddeld 4 dagen (behalve Persoonlijk Leiderschap).

Programma’s

  • Persoonlijk leiderschap
  • Regie en strategie
  • Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling
  • In relatie staan tot de omgeving
  • Omgaan met verschillen
  • Leidinggeven aan verandering
  • Toekomstgericht onderwijs

1. Persoonlijk leiderschap (5 dagen)
Inclusief Zenger | Folkman ontwikkelprogramma

Goede schoolleiders vernieuwen en veranderen. Waar maak ik het verschil als leider en hoe kan ik mijn effectiviteit vergroten? Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap betekent dat deelnemers zichzelf beter leren kennen en versterken door middel van inzicht in hun leiderschapsprofiel. In dit programma wordt aandacht besteed aan het benutten van de ontwikkeling naar effectief leiderschap en dit te vertalen naar de eigen schoolorganisatie. Het Zenger|Folkman Effectief leiderschap programma, met een 360 graden feedback maakt onderdeel uit van deze leergang.

2. Regie en strategie (5 dagen)

Het programma Regie en Strategie biedt de deelnemers handvatten en denkrichtingen over strategieontwikkeling en -formulering. De nadruk ligt op analyses van bestaande strategiemethodes, hun onderliggende premissen en voor- en nadelen van het volgen van de methode voor de betreffende schoolorganisatie van de deelnemer. Voor de goede orde: het gaat hier niet om de inhoud van de strategie zelf, maar over de wijze waarop het proces van strategievorming en besluitvorming daarover verloopt.

3. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling (5 dagen)

De zoektocht naar de optimale manier om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen, is een continu proces van proberen, evalueren en bijstellen. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling heeft een leerpsychologisch profiel en gaat in op wat we wel en niet moeten weten over hoe we leren en leren organiseren. Er wordt daarnaast aandacht besteed aan het verzamelen van de juiste informatie, data, het creëren van een professionele leergemeenschap en het verankeren van kennis- en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie met als doel optimale leeropbrengsten in de meest brede zin voor leerlingen te genereren.

4. In relatie staan tot de omgeving (4 dagen)

Dit programma is gericht op het creëren van maatschappelijke meerwaarde door scholen ten gunste van het leerproces. In dit programma geven scholen en schoolleiders hun maatschappelijke strategie en verantwoording vorm om een duurzamere samenwerking met belanghebbenden aan te kunnen gaan. Het programma is inclusief werkbezoeken aan organisaties en scholen in Nederland. 

5. Omgaan met verschillen (4 dagen)

Aan de basis van dit thema ligt het vormgeven van een visie op omgaan met verschillen, om vervolgens die visie te vertalen naar de praktijk. Vanuit de theorie en onderzoek over hoe leerlingen leren, wordt er een analyse gemaakt van de eigen leerlingpopulatie in de school. Data speelt hierin een belangrijk rol. Er wordt daarna kritisch gekeken naar oplossingen zoals differentieren en gepersonaliseerd leren om tot nieuwe organisatievormen te komen voor de eigen school.  Het programma is inclusief mogelijkheid tot deelname aan een georganiseerde studiereis naar London.

6. Leidinggeven aan verandering (4 dagen)

Scholen hebben voortdurend te maken met ontwikkelingen, soms vergen deze veranderingen binnen uw school. Als schoolleider bent u op uw school verantwoordelijk deze veranderingen, samen met uw team en uw stakeholders, te realiseren. Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Hierbij staat het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap centraal.

7. Toekomstgericht onderwijs (4 dagen)

Toekomstgericht Onderwijs is gericht op het maximaliseren van de kansen voor leerlingen in de samenleving en de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een heldere, gedeelde visie op goed onderwijs, de doelen van het onderwijs en manier waarop deze kunnen worden behaald. Onderwijsonderzoek kan ons gelukkig veel vertellen over wat en hoe kinderen leren en internationale trendrapporten geven suggesties over hoe dat in de toekomst mogelijk zou kunnen veranderen. In dit programma gaan we daarom in op actueel wetenschappelijk onderzoek naar leerpsychologie en didactiek en de rol van technologie in onderwijsinnovaties. Deelnemers maken een analyse van hun eigen onderwijskwaliteit en curriculum waarmee ze de aangereikte literatuur inbedden in hun eigen praktijk. 

We werken met blended learning en veel samen leren is het uitgangspunt. De herregistratieprogramma’s kunnen ook incompany of bij u op locatie worden georganiseerd.

De programma’s geven ook recht op vrijstelling voor onderdelen van de MBA Leading 21st Century Learning

Bij inschrijving voor drie herregistratieprogramma’s is er de mogelijkheid tot een gecombineerde afsluiting van de drie thema’s. 

Startdata Herregistratie trajecten in Amsterdam

De eerstvolgende bijeenkomsten starten op:

  • 20 sept 2018 – Toekomstgericht Onderwijs
  • 10 okt 2018 – Leidinggeven aan Verandering
  • Januari 2019 – Persoonlijk Leiderschap

SRPO_vignet_kleur

Locatie

Academica Business College
Westermarkt 2
1016 DK Amsterdam

Wat de deelnemers zeggen:

Peusie Tinnemans-Chao; basisschool De steenen burg
“Zeer inspirerend! Het voelt iedere keer weer als een cadeautje om erbij te mogen zijn.”  

Paul Rutten; Aloysius sector zuid
“Vernieuwend, wakker schuddend en wetenschappelijk onderbouwd: De steen raakt het water en blijft verder springen”.

Hans Maas
“Echte leiders kunnen hun beperkingen omzetten in kracht door inzicht, moed en wilskracht”

Hettie Sipman
“Uitstekende informatie en uit je comfortzone”.