High Performing Schools

Apart programma voor het PO en VO

Een tweejarig cursorisch ontwikkeling-programma voor ambitieuze scholen die álle leerlingen uitdagend onderwijs willen bieden.

Het High Performing Schools programma is ontwikkeld op basis van onderzoek van Robert J. Marzano, Michael Fullan, Richard Dufour, Andy Hargreaves, John Hattie, Anthony Muhammad, Monique Volman, Ben Jensen, Daniel Pink en John West-Burnham.

Uitgangspunten van het programma High Performing Schools zijn:

  1. Excellent onderwijs door 21e -eeuwse pedagogisch-didactische aanpakken
  2. Differentiatie en digitale didactiek
  3. Motivatie en leerling betrokkenheid door diep leren
  4. De school als professionele leergemeenschap
  5. Haalbaar en gegarandeerd curriculum

Voor wie is het programma bedoeld?

Het is voor deelname niet van belang in welke ontwikkelingsfase u zich met uw school bevindt. De lengte van uw polsstok bepaalt hoe hoog u kunt springen. Idealiter nemen teams van drie tot vier personen van één organisatie deel aan het programma, bij voorkeur voortkomend uit verschillende lagen binnen de organisatie. Elke schoolleider, elke teamleider en elke leraar/IB’er, die de ambitie heeft om de eigen school te ontwikkelen tot een High Performing Schools, behoort tot de doelgroep van het HPS- programma. Wij stellen de groepen samen naar onderwijstype: u komt in een groep terecht voor het primair of het voorgezet onderwijs.

Samenvatting

Vorm: 16 Modules
Tijdsduur: 2 Jaren
Studielast: 40 ECTS