Leren ontwerpen

Dit programma is bedoeld voor de professionalisering van docenten uit alle lagen van het onderwijs en richt zich met name op de rolontwikkeling van ‘de docent als onderwijskundig ontwerper’. Deelnemers leren:

 • Een heldere gedeelde visie te formuleren op het gebied van hun ‘professionele identiteit’, ‘leren’, ‘leren organiseren’ en ‘innoveren’ (DuFour)
 • Leerdoelen in samenwerking met peers te vertalen naar passende, betekenisvolle en activerende onderwijsprogramma’s met aandacht voor alle vijf de dimensies van leren (Marzano)
 • Een wetenschappelijke onderbouwde pedagogisch-didactische benadering naar hun leerlingen toe te passen (Hattie)
 • Meer gebruik te maken van, en bij te dragen aan, de collectieve capaciteit van de schoolorganisatie en de diversiteit van de medewerkers (Senge)
 • Technologie op een verantwoorde en effectieve manier in te zetten ter ondersteuning van de uitvoering en ontwikkeling van hun onderwijs (Clark & Mayer)

Inhoud

Het programma is samengesteld op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en de vertaling hiervan naar concrete werkvormen en methodieken die direct kunnen worden toegepast in de eigen onderwijspraktijk. De volgende zaken komen aan de orde:

 • De meest recente inzichten op het gebied van leerpsychologie en onderwijs
 • Het belang van de ontwikkeling van non-cognitieve vaardigheden bij leerlingen
 • Leren zichtbaar maken en handelen op basis van meetbare en merkbare resultaten
 • Onderwijskundige ontwerpprinciepes en –methodieken voor projectmatig werken en makers educatie
 • De kansen en valkuilen bij de inzet van digitale middelen op het gebied van didactiek, pedagogiek (mediawijsheid) en ict-geletterdheid

Uitgangspunten

Het programma is ontwikkeld om schoolteams beter in staat te stellen om het onderwijs te bestendigen in de sterk veranderende samenleving en maakt daarom gebruik van:

 • een stevige wetenschappelijke onderbouwing
 • de moderne projectmatige werkwijze met co-creatie als speerpunt
 • een ‘blended’ onderwijsvorm met zowel bijeenkomsten als een digitale leeromgeving
 • exclusieve content van onderwijsgoeroes uit de hele wereld

Vorm

Het programma beslaat in de meest volledige vorm vijf bijeenkomsten (bij minimaal 15 deelnemers).  Het traject is inclusief (digitale) leermaterialen, toegang tot de digitale leeromgeving (SPOC) en persoonlijke e-coaching in de vorm van feedback (x2) op het ontwerp. Er is ook maatwerk mogelijk van één inspiratiesessie tot twee, drie of vier bijeenkomsten met aangepaste prijzen. De leergang is aangemeld bij registerleraar.nl.