Leergangen

Alle professionals en functies in het onderwijs hebben te maken met een veelkleurigheid aan belangen, meningen, spelers en regels die onderling om een gebalanceerde afweging vragen. Om onderwijsprofessionals te ondersteunen en hier effectief mee te laten omgaan, heeft Academica specifieke leergangen ontwikkeld. Elke leergang kent haar eigen focus op specifieke kennis en inzichten die binnen uw rol en functie vallen en helpt u om een antwoord te formuleren op actuele dilemma’s die spelen in uw organisatie of context. Al onze leergangen zijn van Post-HBO niveau. 

De complexiteit van onderwijsbestuur komt voor een groot deel voort uit het veelkleurige geheel aan belangen, meningen, spelers en regels die onderling om een gebalanceerde afweging vragen. Twee ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben deze complexiteit opgevoerd. De steeds meer verdichtende relaties met andere maatschappelijke partners, zoals het voorbereidend c.q. afnemend onderwijs, welzijn- en zorginstellingen, maatschappelijk werk en woningcorporaties, gemeentelijke overheden en ondernemers. Ten tweede vraagt de samenleving om steeds meer transparantie en integriteit in de governance van de organisatie.

De rol van de intern begeleider is aan het veranderen. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces van onderwijs. Meer dan ooit is er namelijk behoefte aan sterke professionals die de kwaliteit in scholen kunnen bewaken en borgen en tegelijkertijd focus en kennis hebben over het leren van alle leerlingen en leraren. Gaat u de uitdaging aan?

Academica Business College heeft op 7 thema’s nieuwe intensieve professionaliseringsprogramma’s ontwikkeld, voor leidinggevenden en teams in het VO. De programma’s worden op locatie georganiseerd, zijn interactief en maken o.a. gebruik van een online leeromgeving. Deze professionaliseringsprogramma’s zijn ontwikkeld met de praktijk van de leidinggevende in gedachten. Die praktijk is tijdens het hele programma leidend.