Leergangen

Leergangen

Academica Business College heeft de afgelopen jaren meer dan 5000 deelnemers in uiteenlopende activiteiten mogen verwelkomen, waaronder een breed scala aan speciaal ontworpen leergangen voor alle niveau’s: bestuur, directie, teamleiders, HR professionals en docenten.

In onze leergangen hanteren wij een krachtige leerformule:

  • Inspirerende interactieve colleges door hooggekwalificeerde (gast)docenten
  • Directe koppeling met de praktijk door het bespreken van praktijk cases
  • Onderzoek doen en het gebruik van data
  • Samen leren, veel interactie en feedback
  • Gebruik van online leeromgevingen

In onze samenleving staat professionalisering stevig in de schijnwerpers. Wij zorgen voor het aanbod, maar u bent aan zet!

 

High Performing Schools – Teamtraject

Het High Performing Schools (HPS) teamtraject is een begeleidt, stevig wetenschappelijk onderbouwd, professionaliseringstraject voor het gehele schoolteam van minimaal 2 schooljaren. Het doel van het HPS teamtraject is om de school te ontwikkelen tot een goed functionerende Professionele Leergemeenschap (PLG) waarin teams met hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid structureel leren werken aan hun professionaliteit en curriculumontwikkeling. Het traject wordt ten alle tijden vormgegeven, begeleidt en waar nodig bijgestuurd in nauw overleg met de schoolleider die eveneens een belangrijke rol heeft te vervullen in de verwezenlijking van dit doel.

Herregistratie programma’s  voor schoolleiders PO

Academica Business College heeft op zeven thema’s nieuwe programma’s ontwikkeld die gecertificeerd zijn door het Schoolleidersregister PO voor herregistratie RDO of RADO.

Deze programma’s zijn direct gekoppeld aan de praktijk van de schoolleider. U ontvangt, als u met goed gevolg een programma heeft afgerond, een certificaat. U bent dan voor het hele thema geregistreerd. De programma’s duren gemiddeld 3 tot 5 dagen (behalve Persoonlijk Leiderschap)

Kortdurende professionaliserings programma’s voor het VO

Academica Business College heeft op 7 thema’s nieuwe intensieve professionaliseringsprogramma’s ontwikkeld, voor leidinggevenden en teams in het VO. De programma’s worden op locatie georganiseerd, zijn interactief en maken o.a. gebruik van een online leeromgeving. Deze professionaliseringsprogramma’s zijn ontwikkeld met de praktijk van de leidinggevende in gedachten. Die praktijk is tijdens het hele programma leidend. 

High Performing Schools

Een tweejarig cursorisch ontwikkeling-programma voor ambitieuze scholen die álle leerlingen uitdagend onderwijs willen bieden.

Het High Performing Schools programma is ontwikkeld op basis van onderzoek van Robert J. Marzano, Michael Fullan, Richard Dufour, Andy Hargreaves, John Hattie, Anthony Muhammad, Monique Volman, Ben Jensen, Daniel Pink en John West-Burnham.

Van Basisschool naar Kindcentrum

Een nieuw ontworpen programma dat opgebouwd is uit 3 herregistratiethema’s, aangevuld met specifieke kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling naar een Kindcentrum: Persoonlijk Leiderschap, de basis Leidinggeven aan Verandering, van basisschool naar kindcentrum Toekomstgericht Onderwijs.

Een diepgaand en verdiepend traject dat u de kennis en vaardigheden biedt voor de ontwikkeling naar een kindcentrum.

Besturen met Meerwaarde

De complexiteit van onderwijsbestuur komt voor een groot deel voort uit het veelkleurige geheel aan belangen, meningen, spelers en regels die onderling om een gebalanceerde afweging vragen. Twee ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben deze complexiteit opgevoerd. De steeds meer verdichtende relaties met andere maatschappelijke partners, zoals het voorbereidend c.q. afnemend onderwijs, welzijn- en zorginstellingen, maatschappelijk werk en woningcorporaties, gemeentelijke overheden en ondernemers. Ten tweede vraagt de samenleving om steeds meer transparantie en integriteit in de governance van de organisatie.

Leren ontwerpen

Het onderwijs heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om de nieuwe generatie klaar te stomen voor de toekomst. De door technologie snel veranderende samenleving vraagt steeds meer van ons kritisch, creatieve en probleemoplossende denkvermogen. Veel docenten erkennen al dat het traditionele onderwijs niet altijd de juiste context biedt om leerlingen de vaardigheden en attitude te laten ontwikkelen die zij in de toekomst hard nodig zullen hebben.

Juf in de Wolken

Juf in de wolken is een spelomgeving voor leerkrachten, die je met het hele team een schooljaar lang speelt. Je werkt samen met collega’s en leerlingen aan opdrachten die je telkens uitdagen een nieuwe technologie of toepassing uit te proberen, creativtiteit in je lessen te verwerken, en je ideeën te delen met andere spelers via het online platform. Maar belangrijker nog, in iedere opdracht word je uitgedaagd je les, spel, oefening of uitwisseling samen met collega’s vorm te geven. Je denkt zelf na over mogelijkheden en kwaliteiten van technologie en ICT-middelen. Je neemt een ontwerpende houding aan ten opzichte van je lessen en ten opzichte van technologie(onderwijs).

FEEDME©

FEEDME© is een snelle en eenvoudige manier om feedback te ontvangen van leerlingen, collega’s of van de ‘buitenwereld’. Wij willen de docent stimuleren, faciliteren en ondersteunen, zowel individueel als binnen zijn/haar team met behulp van een simpel te bedienen app. Feedback is de beste methode voor groei en ontwikkeling.

De Profscan

De professionalisering van docenten staat stevig in de schijnwerpers. Toch blijkt het niet eenvoudig om te specificeren wat nu de meest relevante elementen van de professionaliteit van de docent zijn, als individu en als teamlid. Er zijn ook weinig geavanceerde methodieken beschikbaar om het professionaliteitsniveau zo in beeld te brengen dat het voor docent en organisatie een stimulans wordt om er intensief en duurzaam mee aan de slag te gaan.