De complexiteit van onderwijsbestuur komt voor een groot deel voort uit het veelkleurige geheel aan belangen, meningen, spelers en regels die onderling om een gebalanceerde afweging vragen. Twee ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben deze complexiteit opgevoerd. De steeds meer verdichtende relaties met andere maatschappelijke partners, zoals het voorbereidend c.q. afnemend onderwijs, welzijn- en zorginstellingen, maatschappelijk werk en woningcorporaties, gemeentelijke overheden en ondernemers. Ten tweede vraagt de samenleving om steeds meer transparantie en integriteit in de governance van de organisatie.

Academica Business College heeft op 7 thema’s nieuwe intensieve professionaliseringsprogramma’s ontwikkeld, voor leidinggevenden en teams in het VO. De programma’s worden op locatie georganiseerd, zijn interactief en maken o.a. gebruik van een online leeromgeving. Deze professionaliseringsprogramma’s zijn ontwikkeld met de praktijk van de leidinggevende in gedachten. Die praktijk is tijdens het hele programma leidend.

Mist nog

De leergang Excellente Directeuren Fundamenteel nadenken over uw maatschappelijke opdracht, de kansen en de risico’s van uw school los van de drukte van elke dag.

Hoe om te gaan met uw team, met professionele ruimte, noodzaak tot innovatie, leerlingen die willen leren om te kunnen en niet alleen maar om te kennen?

Besturen met meerwaardeKortdurende professionalisereingsprogramma's VOHR ChampionsExcellente directeuren