Effectief didactisch handelen

Hoe de leerkracht leren kan ontwerpen en ondersteunen

Op school is de leraar de meest bepalende factor in de leerprestaties van leerlingen (Willingham, 2010). Effectieve leraren hebben een sterk ontwikkeld didactisch repertoire en investeren m.n. in de acquisitie, frequente herhaling en verbinding van kennis door veel directe instructie, feedback en begeleiding te bieden (Muijs & Reynolds, 2010). De primaire doelstelling van deze leergang is om leerkrachten bekend te maken met bewezen effectieve didactische principes van instructie en deze te implementeren in de dagelijkse lespraktijk.

Effectieve instructie

Effectieve instructie is een didactische strategie waarmee kennis en vaardigheden gestructureerd aangeleerd worden. Een zeer effectief bewezen instructiemodel is het directe instructiemodel. Uit onderzoek blijkt dat het directe instructiemodel een sterk positief effect heeft op de leerresultaten van leerlingen, dit geldt zowel voor het PO als VO (NRO, 2017). Dit effect is nog groter bij leerlingen die een leerachterstand hebben.

In deze leergang wordt er ingegaan op de theorie van effectieve instructie om vervolgens de vertaling te maken naar de lespraktijk met concrete handvatten en middelen.

Een aantal onderwerpen uitgelicht

 • Principes uit de cognitieve leerpsychologie: hoe leren kinderen (niet) en hoe werkt het leerproces?
 • Instructiestrategieën
 • Oefenen en herhaling organiseren
 • High expectation teacher
 • Scaffolding (geleidelijk afbouwen van ondersteuning)
 • Effectief feedback geven aan leerlingen
 • Denkvragen stellen en goede controle van begrip vragen stellen
 • Toetsen inzetten als leer- en oefenstrategie
 • Uitgewerkte voorbeelden ontwerpen
 • Het aanleren van effectieve leerstrategieën
 • Managen van gedrag 
Ervaringen van deelnemers:

“Goed om telkens weer te praten over de pijlers van goed onderwijs en de inhoud. Op deze manier krijgt het steeds meer vorm in mijn klas. Het was weer een mooie dag!”

Gemiddeld waarderingscijfer van onze deelnemers

8.5

Duur & tijd

12 Dagdelen

Resultaat

Certificaat van deelname

Dit programma geeft u een deelvrijstelling voor de Master “Excellent Teaching”.

Locatie

In Amsterdam of incompany

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.