Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Een programma voor het borgen van kennis en kwaliteit in uw school.

Krijg zicht en controle op het kwaliteitsniveau van alle primaire onderwijsprocessen en secundaire (ondersteunende) processen in uw school. Op een systematische, structurele en samenhangende wijze leert u kwaliteitsmanagement duurzaam te ontwikkelen, om dit vervolgens toe te kunnen passen in uw praktijk door middel van de Enigma Kwaliteitsaanpak. Deze leergang is ontworpen voor schoolleiders die kwaliteitsverbetering in hun school willen verankeren en de lerende houding en vakmanschap van alle medewerkers willen bevorderen.

Het herregistratieprogramma Kennis en kwaliteitsontwikkeling van Academica biedt u een diepgaande kennisbasis over kwaliteitsmanagement en introduceert u op een stapsgewijze manier in de Enigma Kwaliteitsaanpak. Door middel van o.a. kwaliteitskaarten en ambitiekaarten krijgt u houvast bij het maken van keuzes en het planmatig uitwerken, evalueren en borgen van kwaliteit in uw school. Het helpt bij het beantwoorden van vragen als: Welke doelen streven we na als team? Welke waarde voegt dit toe aan onze school? Hoe gaan we de meest gangbare en ondersteunende processen zo eenvoudig mogelijk en functioneel vastleggen? Wie is waar verantwoordelijk voor?

Dit herregistratiethema is inclusief schoolbezoek aan de Alan Turingschool in Amsterdam!

Het programma

Bijeenkomst #1

 • De achtergrond en ontwikkeling van kwaliteitsmanagement
 • Theorie en opvattingen over onderwijskwaliteit
 • Visie op leren en doceren
 • Professioneel kapitaal

Bijeenkomst #2

 • Het nut en de noodzaak van een kwaliteitszorgsysteem
 • Enigma Kwaliteitsaanpak
 • Kwaliteit door het ontwikkelen van vakmanschap

Schoolbezoek Alan Turingschool

Bijeenkomst #3

 • Kwaliteit van het onderwijs in Nederland
 • Wet- en regelgeving over onderwijskwaliteit
 • Duurzame onderwijsinnovatie
 • Vertaling van innovatie naar uw eigen school en kwaliteitsaanpak

Bijeenkomst #4

 • Aanpak van een High Performance Organization
 • Hoe wordt mijn eigen organisatie een High Performance Organization?
 • De minimale eisen van een High Performance Organization
 • Kenmerken van een lerende organisatie en professionele leergemeenschap

Bijeenkomst #5

 • Formele afsluiting
 • Gezamenlijke lunch
 • Uitreiking van de certificaten

Duur & tijd

5 bijeenkomsten

Studielast: 3 ECTS

Resultaat

Certificaat: Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling

Locatie

Amsterdam / in-company

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten