Herregistratieprogramma 

Kansen voor gelijkheid

Neem leiderschap om de kansen van al uw leerlingen te vergroten.

Een herregistratieprogramma waarmee u samen met uw team de stap zet naar het vergroten van de kansen voor álle leerlingen. 

Scholen en docenten staan voor een grote opgave: hoe bieden wij al onze leerlingen rechtvaardige kansen? En hoe zorgen wij ervoor dat al onze leerlingen slimmer worden?  In het  programma kansen voor gelijkheid bieden wij de inzichten en middelen om hier met uw hele school op in te zetten.  

Inhoud

In het programma kansen voor gelijkheid richten wij ons op verschillende vormen van diversiteit en de nieuwste inzichten over verschillen tussen scholen, klassen en leerlingen. Daarnaast gaan we in op het handelingsbekwamer maken van docenten in het kader van de segregatieproblematiek. Daarvoor gebruiken we onderzoek over leren van leerlingen en richten we ons op het alternatief voor differentiëren: De high expectation teacher-aanpak.

De high expectation teacher-aanpak, ontwikkeld op basis van het werk van Professor Christine Rubie Davies (2014), David Didau (2018), Daniel Willingham (2010) en Paul Kirschner (2018), geeft een antwoord op de vraag: welke vaardigheden, kennis en houding hebben docenten nodig om hoge verwachtingen te stellen en tegelijkertijd gelijke kansen te bieden aan alle leerlingen? Academica heeft deze aanpak ontwikkeld zodat docenten ondersteund kunnen worden om, zonder te differentiëren in vaste niveaugroepen, hoge resultaten te behalen met alle leerlingen. Wij geven daarmee antwoord op de vraag: is omgaan met verschillen in het onderwijs een zaak van meer en breder aanbod, of juist van  een vast kennisrijk curriculum en docenten die alle leerlingen een sterke basis garanderen?

Tijdens het programma wordt u ondergedompeld in de theorieën die hieraan ten grondslag liggen en ontwikkelt u een praktisch veranderplan om met uw school te komen tot onderwijs dat een sterke basis garandeert voor alle leerlingen.

Omdat het programma van Kansen(on)gelijkheid zeer goed aansluit bij ons congres Making Shift Happen, krijgt u als onderdeel van het programma gratis toegang tot het congres op 25 november 2020.

U krijgt als deelnemer toegang tot het Making Shift Happen congres op 25 november 2020 wanneer u zich inschrijft voor dit programma. 

Het programma

Sessie #1

 

 

 • De nieuwste ontwikkelingen over van de resultaten in Nederland en waarom Nederland bekend staat als het land van kansenongelijkheid;
 • De actuele inzichten op het gebied differentiatie en personalisatie en hoe je hier voor je organisatie een visie op kunt vormen;
 • De theoretische achtergrond over hoe je kinderen echt slimmer kunt maken;

Sessie #2

 

 • Een nieuwe aanpak hoe je diversiteit onder je leerlingpopulatie anders kunt analyseren en benaderen;
 • De theoretische achtergrond over hoge verwachtingen stellen en hoe de High Expecation teacher aanpak werkt.
 • Hoe je docenten kunt ondersteunen en handelingsbekwamer kunt maken in het omgaan met diversiteit in hun klassen

Sessie #3

 

 • Hoe je de theorie over kansen(on)gelijkheid en diversiteit kunt vertalen naar een plan van aanpak om docenten in jouw team te ontwikkelen.
 • De grote zorgindicaties in perspectief: dyslexie, ADHD en hoogbegaafdheid
 • Een introductie op de nieuwe rol van de intern begeleider: kwaliteitscoördinator
 • Het kunnen creëren van een visie op leerlingenzorg en het omgaan met verschillen;

Sessie #4

 

 • Ochtendprogramma: Formele afsluiting door alle deelnemer
 • Gezamenlijke lunch
 • Middag: Uitreiking certificaten

Duur & studielast

4 sessies van 1 dag (2 ECT’s)

Resultaat

Omgaan met verschillen certificaat (geldig voor het schoolleider register)

Locatie

In Amsterdam of incompany

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.

Bijeenkomsten

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.