Herregistratieprogramma

In relatie staan tot de omgeving

Samenwerken in de stad en regio.

In relatie staan tot de omgeving is gericht op het creëren van maatschappelijke meerwaarde ten gunste van het leerproces van leerlingen. Hier wordt mee bedoeld dat scholen een wederkerige samenwerking zoeken met de ouders, de stichting en het bestuur, maar ook met het speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, de buurt, de gemeente, de wijkteams, jeugdzorg enz. Van verticale governance naar horizontale governance.

Inhoud

Er wordt tijdens deze leergang gekeken wanneer en hoe scholen samenwerking moeten zoeken en een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkeling. Kwesties zoals veiligheid en gezondheid, voortijdig schoolverlaten, psychosociale problematiek of misschien wel het verlagen van kansenongelijkheid. Daartoe hoort ook het zicht hebben op nationale-, Europese- en globale ontwikkelingen. Een heldere identiteit van de school is hierbij van belang, evenals een nauwe samenwerking met voorschoolse opvang, speciaal onderwijs en het VO. Echter, scholen worstelen met de hoeveelheid aan (beleids)doelen, met het professionaliseren van hun eigen vaardigheden en met het tonen van lef om in een dergelijke context zelf professionele ruimte te creëren waarbinnen zij maatschappelijke meerwaarde kunnen creëren.

In relatie staan tot de omgeving betekent het kijken naar de maatschappelijke strategievorming en verantwoording in de organisatie en in hoeverre we die ‘op orde hebben’. We onderzoeken hoe belanghebbenden/stakeholders een actievere rol kunnen spelen in het ontwikkelen en uitvoeren van het aanbod voor leerlingen en hoe de school anders georganiseerd kan worden zodat er samengewerkt kan worden om lokale maatschappelijke samenwerking in gang te zetten. Een ding is zeker: de leiders in de school hebben hierin een fundamentele en verantwoordelijke rol om dit te realiseren!

Herregistratie
Ervaringen van deelnemers:

“Interessant, veel nieuwe informatie waar ik in de praktijk mee aan de slag kan.”

“Het zet je enorm aan het denken over wat we nu doen en waar we heen moeten.”

Het programma

Sessie #1

  • Creëren van maatschappelijke meerwaarde, verbinding met die samenleving, succesvol samenwerken, duurzame betrokkenheid ontwikkelen samen met medewerkers/stakeholders
Sessie #2
  • Verhouding bestuur/ toezicht, taakverdeling bestuur en schoolleiding, strategie, identiteit en communicatie

Sessie #3

  • Leren, het leerproces en de borging hiervan. De invloed van externe factoren op de school. Demografische en regionale factoren die van invloed zijn op de school, het onderwijs en het onderwijs in de toekomst.

Sessie #4

  • Ochtendprogramma: eindopdracht door alle deelnemers
  • Gezamenlijke lunch
  • Middag: uitreiking certificaten
Gemiddeld waarderingscijfer van onze deelnemers

8.4

Duur & tijd

4 sessies van 1 dag (2,5 ECT’s)

Resultaat

In relatie staan tot de omgeving certificaat (geldig voor het schoolleider register)

Locatie

In Amsterdam of incompany

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.