High Performing Schools

Een tweejarig evidence-informed veranderprogramma dat werkt!

Onderzoek naar de best presterende scholen wereldwijd laat een aantal overeenkomstige kenmerken zien. Aangevuld met wetenschappelijk onderzoek vanuit o.a. de cognitieve psychologie, sociologie en pedagogiek, weten we wat ervoor nodig is om een goed presterende school te worden; een school waar álle leerlingen leren.

Inzichten uit de psychologie laten zien dat intelligentie niet alleen erfelijk is, maar veel te maken heeft met de intellectuele bagage die een kind vanuit huis wel of niet meekrijgt. Het onderwijs zou alle leerlingen goed onderwijs moeten bieden, ook die leerlingen met een lage sociaal economische status . Vanuit deze overtuiging heeft Academica het programma High Performing Schools (HPS) ontwikkeld: een intensief tweejarig veranderprogramma waarin scholen worden opgeleid om goed en waardevol onderwijs te geven aan álle leerlingen. De focus in het programma ligt op het ontwikkelen van een breed leerrendement, uitstekende leerkrachten en excellente schoolleiders, binnen een cultuur van continue verbetering en vernieuwing. Het programma is – net als de wetenschap – aan continue actualisatie onderhevig, teneinde de scholen nog beter te bedienen gedurende de expeditie naar ‘High Performing’.

Uitgangspunten van High Performing Schools

De HPS- uitgangspunten zijn voor een groot deel gebaseerd op die van de High Performing Organisation-theorie, die voorkomt uit de onderzoeken van Van der Waal, Senge, Hargreaves en Laker (2016). Deze uitgangspunten zijn door Academica verder aangescherpt door Academica met principes uit de cognitieve psychologie en er is een pedagogisch-didactische basis ontwikkeld die samen leiden tot een High Performing School. Mede op basis van het gedachtengoed van Anders Ericsson, Robert J. Marzano, Richard Dufour, Anthony Muhammad, David Didau, Christine Rubie-Davies, Daisy Christodoulou en Daniel Willingham. Het HPS-programma kan worden geoperationaliseerd in tien basiskenmerken voor een High Performing School, die inhoudelijk de rode draad vormen van het programma:

 1. Een heldere en gedeelde visie.
 2. Hoge normen en verwachtingen voor álle leerlingen.
 3. Effectief Schoolleiderschap.
 4. Hoog niveau van samenwerking en communicatie.
 5. Curriculum, instructies en toetsen uitgelijnd met kerndoelen.
 6. Frequente controle op kwaliteit van het leren en lesgeven.
 7. Gerichte professionele ontwikkeling d.m.v. professionele leergemeenschappen.
 8. Ondersteunende leeromgeving.
 9. Hoge mate van ouder- en maatschappelijke betrokkenheid.
 10. Een academische cultuur die mensen inspireert en motiveert tot voortdurende reflectie.
Ervaringen van deelnemers:

“Het niveau van deze opleiding is hoog, een verademing voor mij als schoolleider. Deze opleiding heeft mij geleerd structuur te bieden aan duurzame veranderingen in mijn organisatie”

“Zeer waardevol om veel nieuwe inzichten, gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken, te ontvangen. Een prachtige uitdaging om dit als school te gaan integreren/ uitvoeren!”

“Topprogramma, zoiets is er niet nog een keer in Nederland”

Inhoudelijk programma

Het HPS-programma is een wetenschappelijk onderbouwd veranderprogramma voor schoolleiders die een school willen creëren waarin álle leerlingen leren en het vakmanschap van de leerkracht centraal staat. Het programma bestaat uit 20 bijeenkomsten, verdeeld over 2 jaar, waarin de schoolleider en het deelnemend team de nodige kennis, begeleiding en strategieën krijgt aangeboden, zodat het veranderprogramma succesvol kan worden voltooid.

HPS Alumni Netwerk

Reeds 600 scholen hebben het programma HPS gevolgd. Het netwerk komt tweemaal per jaar samen om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk verder te professionaliseren.

Herregistratie door middel van High Performing Schools

Door de specifieke opbouw en assessment in het programma, hebben schoolleiders die deelnemen na twee jaar recht op de volgende herregistratie certificaten:

 • Herregistratie Persoonlijk Leiderschap
 • Herregistratie Leidinggeven aan verandering
 • Herregistratie Toekomstgericht Onderwijs

2 jaar High Performing Schools in Stichting Opmaat

Interviews met docenten, schoolleiders, begeleiders en bestuur.

High Performing Schools op Het Veldhuis

Welke impact heeft het HPS-programma gehad op de school en medewerkers?

Gemiddeld waarderingscijfer van onze deelnemers

8.9

Duur & tijd

2 jaar, 20 dagen (20 ECT’s)

Resultaat

HPS certificaat en 3 herregistratiecertificaten

Locatie

In Amsterdam of incompany

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.

Bijeenkomsten