High Performing Schools

In 2 jaar tijd van een reguliere school naar een High Performing School!

Inzichten uit de cognitieve psychologie laten zien dat intelligentie niet alleen erfelijk is, maar veel te maken heeft met de hoeveelheid intellectuele bagage die een kind vanuit huis meekrijgt. Het onderwijs zou dit moeten ondervangen en alle leerlingen goed onderwijs moeten bieden, ook die leerlingen met een lage sociaal economische status.

Vanuit deze overtuiging heeft Academica het programma ‘High Performing Schools’ (HPS) ontwikkeld: een intensief tweejarig veranderprogramma waarin scholen worden opgeleid om goed en waardevol onderwijs te geven aan álle leerlingen. De focus in het programma ligt op het ontwikkelen van een breed leerrendement, uitstekende leerkrachten en excellente schoolleiders, binnen een cultuur van continue verbetering en vernieuwing. Het programma is -net als de wetenschap- aan continue actualisatie onderhevig teneinde de scholen nog beter te bedienen.

Uitgangspunten van High Performing Schools

De HPS- uitgangspunten komen mede voort uit onderzoeken van Van der Waal, Senge, Hargreaves en Laker en zijn ontwikkeld mede op basis van het gedachtegoed van Anders Ericsson, Robert J. Marzano, Richard Dufour, Anthony Muhammad, David Didau, Christine Rubie-Davies, Daisy Christodoulou en Daniel Willingham. Deze uitgangspunten zijn door Academica verder aangescherpt met principes uit de cognitieve psychologie.

De basiskenmerken van een High Performing School

 1. Een heldere en gedeelde visie.
 2. Hoge normen en verwachtingen voor álle leerlingen.
 3. Effectief Schoolleiderschap.
 4. Hoog niveau van samenwerking en communicatie.
 5. Curriculum, instructies en toetsen uitgelijnd met kerndoelen.
 6. Frequente controle op kwaliteit van het leren en lesgeven.
 7. Gerichte professionele ontwikkeling d.m.v. professionele leergemeenschappen.
 8. Ondersteunende leeromgeving.
 9. Hoge mate van ouder- en maatschappelijke betrokkenheid.
 10. Een academische cultuur die mensen inspireert en motiveert tot voortdurende reflectie.

Voor wie

Het HPS-programma is een wetenschappelijk onderbouwd veranderprogramma voor schoolleiders, bestuurders en docenten in het Primair en Voortgezet Onderwijs. Onderwijsprofessionals die grote onderwijsverbeteringen willen doorvoeren in de ontwikkeling van hun school. Die onderdeel willen zijn van een school waarin álle leerlingen leren en het vakmanschap van de leerkracht centraal staat. Elke deelnemende school in het Primair en Voortgezet Onderwijsstelt een zogenaamd ‘change-team’ samen met daarin een schoolleider, teamleider(s), de IB’er(s) en/of ambitieuze docenten. Dit team participeert actief in het proces en zijn daarmee een rolmodel voor anderen.

Ervaringen van deelnemers

“Het niveau van deze opleiding is hoog, een verademing voor mij als schoolleider. Deze opleiding heeft mij geleerd structuur te bieden aan duurzame veranderingen in mijn organisatie.”

“Zeer waardevol om veel nieuwe inzichten, gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken, te ontvangen. Een prachtige uitdaging om dit als school te gaan integreren/ uitvoeren!”

“Topprogramma, zoiets is er niet nog een keer in Nederland”

Gemiddeld waarderingscijfer: 9

Inhoudelijk programma

Het HPS-programma is een wetenschappelijk onderbouwd veranderprogramma voor schoolleiders die een school willen creëren waarin álle leerlingen leren en het vakmanschap van de leerkracht centraal staat. Het programma bestaat uit 20 bijeenkomsten, verdeeld over 2 jaar, waarin de schoolleider en het deelnemend team de nodige kennis, begeleiding en strategieën krijgt aangeboden, zodat het veranderprogramma succesvol kan worden voltooid.

HPS Alumni Netwerk

Reeds 600 scholen hebben het programma HPS gevolgd. Het netwerk komt tweemaal per jaar samen om ervaringen uit te wisselen en verder te professionaliseren.

Herregistratie

HerregistratieSchoolleiders hebben na afronding van het traject recht op de volgende herregistratiecertificaten:

 • Persoonlijk Leiderschap
 • Leidinggeven aan verandering
 • Toekomstgericht Onderwijs

Programma

Het programma bestaat uit 20 bijeenkomsten verdeeld over 2 schooljaren, waarin de schoolleider en het change team de nodige kennis, begeleiding en strategieën krijgen om het veranderprogramma succesvol af te ronden. De bijeenkomsten zijn van 9-16 uur en vinden gemiddeld één keer per maand plaats.

2 jaar High Performing Schools in Stichting Opmaat

Interviews met docenten, schoolleiders, begeleiders en bestuur.

High Performing Schools op Het Veldhuis

Welke impact heeft het HPS-programma gehad op de school en medewerkers?

Gemiddeld waarderingscijfer van onze deelnemers

9.0

Duur & tijd

2 jaar, 20 dagen (20 ECT’s)

Resultaat

HPS certificaat en 3 herregistratiecertificaten

Locatie

In Amsterdam of incompany

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.

Bijeenkomsten

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.