High Performing Schools

Scholen die alle kinderen slimmer maken

High Performing Schools  bieden alle leerlingen goed onderwijs, ook die leerlingen  die de voorkennis niet vanuit thuis hebben meegekregen. Vanuit de overtuiging dat alle leerlingen kunnen leren is het HPS-programma ontwikkeld: een intensief, tweejarig veranderprogramma waarin teams worden opgeleid om goed en effectief onderwijs te ontwikkelen en te organiseren voor álle leerlingen.

Wereldwijd onderzoek naar de High Performing Schools laat een aantal overeenkomstige kenmerken zien. Deze kenmerken, aangevuld met wetenschappelijk onderzoek vanuit o.a. de cognitieve psychologie, sociologie en pedagogiek, vormen de basis van het HPS-programma. De focus ligt daarmee op het ontwikkelen van een breed leerrendement, uitstekende leerkrachten en excellente schoolleiders binnen een professionele cultuur.

High Performing Schools leiden leerlingen op tot de succesvolle (wereld)burgers van morgen, dankzij innovatieve én effectieve docenten, middelen en materialen en met grote nadruk op leren.

Academica Business College heeft dit programma ontwikkeld op basis van haar kennis van twintig jaar wetenschappelijk onderzoek naar wat écht werkt. Na enkele jaren ervaring met het programma te hebben opgedaan, hebben wij onlangs het High Performing Schools geactualiseerd, teneinde de scholen nog beter te bedienen tijdens hun expeditie naar excellentie

Uitgangspunten van het programma High Performing Schools zijn:

De uitgangspunten van High Performing in leren en leiderschap zijn voor een groot deel gebaseerd op die van de High Performing Organisaties theorie die voorkomt uit de onderzoeken die zijn uitgevoerd door Van der Waal, Senge, Hargreaves en Laker (2016). Deze uitgangspunten zijn daarna verder aangescherpt en er is een pedagogisch-didactische basis ontwikkeld die tot een High Performing School leidt op basis van o.a. Anders Ericsson, Robert J. Marzano, Richard Dufour, Andy Hargreaves, John Hattie, Anthony Muhammad, Monique Volman, Ben Laker, Daniel Pink en John West-Burnham.

De hoofdonderwerpen uit het HPS-programma:

 • Schoolcultuur
 • Visie op leren
 • Professionele Leergemeenschap #1 & #2
 • Leren zichtbaar maken
 • Professionele organisatiecultuur
 • Leren organiseren
 • Leren ontwerpen
 • Datateam Methode
 • Lesson Study
 • Leren veranderen
 • Onderzoek interpreteren
 • Leren ondersteunen
 • Dieper Leren
 • Onderzoek doen
 • Leren Differentiëren
 • Leren Innoveren

Voor wie is het programma bedoeld?

Het is voor deelname niet van belang in welke ontwikkelingsfase u zich met uw school bevindt. De lengte van uw polsstok bepaalt hoe hoog u kunt springen. Idealiter nemen teams van drie tot vier personen van één organisatie deel aan het programma, bij voorkeur voortkomend uit verschillende lagen binnen de organisatie. Elke schoolleider, elke teamleider en elke leraar/IB’er, die de ambitie heeft om de eigen school te ontwikkelen tot een High Performing Schools, behoort tot de doelgroep van het HPS- programma. Wij stellen de groepen samen naar onderwijstype: u komt in een groep terecht voor het primair of het voorgezet onderwijs.

Herregistratie door middel van High Performing Schools

Door de specifieke opbouw en assessment in het programma, hebben schoolleiders die deelnemen na twee jaar recht op de volgende herregistratie certificaten:

 • Herregistratie Persoonlijk Leiderschap
 • Herregistratie Leidinggeven aan verandering
 • Herregistratie Toekomstgericht Onderwijs

“Het niveau van deze opleiding is hoog, een verademing voor mij als schoolleider. Deze opleiding heeft mij geleerd structuur te bieden aan duurzame veranderingen in mijn organisatie” – Mariëlle van der schoor (Schoolleider, Cohort 2017- 2019)

Duur & tijd

16 modules
Tweejarig traject
Studielast: 40ECTS

Resultaat

Persoonlijk Leiderschap, Leidinggeven aan verandering, Toekomstgericht onderwijs

Locatie

In Amsterdam of incompany

Startdata

Inschrijven of brochure aanvragen

Bijeenkomsten

Er zijn momenteel geen toekomstige events.