High Performing Schools – Teamtraject

Onderwijs- & Organisatieontwikkeling

Het High Performing Schools (HPS) teamtraject is een begeleid, stevig wetenschappelijk onderbouwd, professionaliseringstraject voor het gehele schoolteam. Het doel van het HPS teamtraject is om de school te ontwikkelen tot een goed functionerende Professionele Leergemeenschap (PLG) waarin teams met hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid structureel leren werken aan hun professionaliteit en curriculumontwikkeling. Het traject wordt ten alle tijden vormgegeven, begeleid en waar nodig bijgestuurd in nauw overleg met de schoolleider die eveneens een belangrijke rol heeft te vervullen in de verwezenlijking van dit doel.

Strategie

Het HPS teamtraject is een ambitieus, tweejarig traject voor scholen die daadwerkelijk het verschil willen maken voor hun leerlingen. Het programma richt zich op de vijf pijlers van een ‘high performance’ organisatie: lange termijn visie en gerichtheid, effectief leiderschap, kwaliteit van medewerkers, open- en actiegerichtheid & continue verbetering en vernieuwing (De Waal, 2006).

Tijdens het traject duiken deelnemers niet enkel de theorie in maar wordt er steeds weer de vertaling gemaakt naar het handelend vermogen in de praktijk. Er worden geen kant-en-klare oplossingen geboden maar strategieën, strategieën die de schoolleider en zijn/haar team in staat te stellen om een gezamenlijke koers te varen, ieders professionele capaciteit optimaal te benutten en onderweg steeds gedegen keuzes te maken op basis van wetenschappelijke inzichten, kritische reflecties en een gedeelde visie op goed onderwijs.

Het HPS teamtraject beoogt zo een positieve en significante impact te veroorzaken op de manier waarop leiderschap (zowel organisatie-/onderwijskundig) een rol speelt binnen de school, de manier waarop het (lerend vermogen van het) schoolteam georganiseerd is en als hoogste doel: de algehele kwaliteit van het onderwijs. De teambegeleider/-adviseur initieert en begeleidt in samenspel met de schoolleider een schoolontwikkelproces door middel van kennisontwikkeling, visievorming en gerichte vormen van samenwerking waarin ruimte is voor zelfontplooiing, experiment en diversiteit.

Duur & tijd

Tweejarig traject

Resultaat

Locatie

Op locatie

Inschrijven