Herregistratie trajecten PO & VO

Academica heeft op de zeven thema’s van het schoolleidersregister programma’s ontwikkeld voor schoolleiders en adjuncten. Elk programma sluit aan bij zowel actuele thema’s die spelen in het onderwijsveld als recent onderzoek en literatuur. Alle programma’s hebben als doelstelling u te professionaliseren en tevens te kunnen certificeren voor de beschreven thema’s in het schoolleidersregister PO / VO (RDO en RADO). Academica biedt elke deelnemer de mogelijkheid om meerdere programma’s tegelijkertijd af te ronden en doorstroommogelijkheden naar de MBA 21st century learning.

Goede schoolleiders vernieuwen en veranderen; ze pakken de status quo aan. Zij inspireren collega’s tot een heldere en gemeenschappelijke visie, stellen anderen in staat te handelen, geven het goede voorbeeld en nemen de organisatie op sleeptouw. Hoe komt het dat de ene leider in gestaag tempo blijft doorgroeien terwijl de andere op een bepaald niveau blijft hangen? Belangrijk is om jezelf te leren kennen, je omgeving te doorgronden en de optimale keuze te maken voor het samenstellen van het team.

Dit programma is inclusief Zenger | Folkman ontwikkelprogramma

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Scholen hebben voortdurend te maken met ontwikkelingen. Als schoolleider bent u op uw school verantwoordelijk deze veranderingen, samen met uw team en uw stakeholders, te realiseren. Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Hierbij staat het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap centraal.

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Deze leergang is gericht op het maximaliseren van de kansen voor leerlingen in de samenleving en de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een heldere gedeelde visie op goed onderwijs. De doelen van het onderwijs en de manier waarop deze kunnen worden behaald moeten duidelijk zijn, en de onderwijsorganisatie zal kritisch moeten kunnen reflecteren op de eigen professionaliteit en kwaliteit. Daarbij is het belangrijk om in relatie te staan tot de (trends in de) samenleving. Onderwijsonderzoek kan ons gelukkig veel vertellen over wat en hoe kinderen leren!

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Een programma voor schoolleiders die hun school willen ontwikkelen tot een goed functionerende Professionele Leergemeenschap waarin teams structureel leren werken aan hun professionaliteit en de continue verbetering van de onderwijskwaliteit.

 

Krijg zicht en controle op het kwaliteitsniveau van alle primaire onderwijsprocessen en secundaire (ondersteunende) processen in uw school. Op een systematische, structurele en samenhangende wijze leert u kwaliteitsmanagement duurzaam te ontwikkelen, om dit vervolgens toe te kunnen passen in uw praktijk door middel van de Enigma Kwaliteitsaanpak. Deze leergang is ontworpen voor schoolleiders die kwaliteitsverbetering in hun school willen verankeren en de lerende houding en vakmanschap van alle medewerkers willen bevorderen.

Dit programma is inclusief schoolbezoek aan de Alan Turingschool in Amsterdam

 

Strategieontwikkeling is de meest fundamentele managementactiviteit van een organisatie. Hoe beter de strategie, des te groter de kans op succes. Een goede strategie is echter onmogelijk vast te stellen zonder een heldere visie en doelen. Het programma regie en strategie richt zich daarom op alle kanten van strategieontwikkeling en helpt daarmee schoolleiders regie te nemen over de ontwikkeling van hun eigen school.

Scholen en docenten staan voor een grote opgave: hoe bieden wij al onze leerlingen rechtvaardige kansen? En hoe zorgen wij ervoor dat al onze leerlingen slimmer worden?  In het  programma kansen voor gelijkheid bieden wij de inzichten en middelen om hier met uw hele school op in te zetten.  

In het programma kansen voor gelijkheid richten wij ons op verschillende vormen van diversiteit en de nieuwste inzichten over verschillen tussen scholen, klassen en leerlingen. Daarnaast gaan we in op het handelingsbekwamer maken van docenten in het kader van de segregatieproblematiek. Daarvoor gebruiken we onderzoek over leren van leerlingen en richten we ons op het alternatief voor differentiëren: De high expectation teacher-aanpak.

Met dit programma kunt zich in het schoolleidersregister herregistreren op het thema “Omgaan met verschillen”.

 

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

In relatie staan tot de omgeving is gericht op het creëren van maatschappelijke meerwaarde ten gunste van het leerproces van leerlingen. Hier wordt mee bedoeld dat scholen een wederkerige samenwerking zoeken met de ouders, de stichting en het bestuur, maar ook met het speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, de buurt, de gemeente, de wijkteams, jeugdzorg enz. Van verticale governance naar horizontale governance.

 

Schrijf u hieronder in