Herregistratie trajecten PO & VO

Academica heeft op de zeven thema’s van het schoolleidersregister programma’s ontwikkeld voor schoolleiders en adjuncten. Elk programma sluit aan bij zowel actuele thema’s die spelen in het onderwijsveld als recent onderzoek en literatuur. Alle programma’s hebben als doelstelling u te professionaliseren en tevens te kunnen certificeren voor de beschreven thema’s in het schoolleidersregister PO / VO (RDO en RADO). Academica biedt elke deelnemer de mogelijkheid om meerdere programma’s tegelijkertijd af te ronden en doorstroommogelijkheden naar de MBA 21st century learning.

Goede schoolleiders vernieuwen en veranderen. Waar maak ik het verschil als leider en hoe kan ik mijn effectiviteit vergroten? Ontwikkelen van effectief leiderschap betekent dat deelnemers zichzelf beter leren kennen en versterken door middel van inzicht in hun leiderschapsprofiel. In dit programma wordt aandacht besteed aan het benutten van de ontwikkeling naar effectief leiderschap en dit te vertalen naar de eigen schoolorganisatie. Het Zenger|Folkman Effectief leiderschap programma, met een 360 graden feedback maakt onderdeel uit van deze leergang.

Dit programma is inclusief Zenger | Folkman ontwikkelprogramma

Scholen hebben voortdurend te maken met ontwikkelingen, soms vergen deze veranderingen binnen uw school. Als schoolleider bent u op uw school verantwoordelijk deze veranderingen, samen met uw team en uw stakeholders, te realiseren. Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Hierbij staat het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap centraal.

Scholen hebben voortdurend te maken met ontwikkelingen, soms vergen deze veranderingen binnen uw school. Als schoolleider bent u op uw school verantwoordelijk deze veranderingen, samen met uw team en uw stakeholders, te realiseren. Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Hierbij staat het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap centraal.

De zoektocht naar de optimale manier om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen, is een continu proces van proberen, evalueren en bijstellen. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling heeft een leerpsychologisch profiel en gaat in op wat we wel en niet moeten weten over hoe we leren en leren organiseren. Er wordt daarnaast aandacht besteed aan het verzamelen van de juiste informatie, data, het creëren van een professionele leergemeenschap en het verankeren van kennis- en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie met als doel optimale leeropbrengsten in de meest brede zin voor leerlingen te genereren.

Dit programma is inclusief schoolbezoek aan de Alan Turingschool in Amsterdam

Het programma Regie en Strategie biedt de deelnemers handvatten en denkrichtingen over strategieontwikkeling en -formulering. De nadruk ligt op analyses van bestaande strategiemethodes, hun onderliggende premissen en voor- en nadelen van het volgen van de methode voor de betreffende schoolorganisatie van de deelnemer. Voor de goede orde: het gaat hier niet om de inhoud van de strategie zelf, maar over de wijze waarop het proces van strategievorming en besluitvorming daarover verloopt.

Het doel van het programma Omgaan met verschillen is om schoolleiders te leren omgaan met verschillende vormen van diversiteit, bij zowel leerlingen als de medewerkers van de organisatie. Zij dienen als doel voor de organisatie te stellen om zo effectief mogelijk om te gaan met verschillen, waar nodig en nuttig. Tenslotte zal dit ook de organisatie van het onderwijsaanbod en de organisatie van de school beïnvloeden. Verschillen moeten benut worden als kans.

Dit programma is gericht op het creëren van maatschappelijke meerwaarde door scholen ten gunste van het leerproces. In dit programma geven scholen en schoolleiders hun maatschappelijke strategie en verantwoording vorm om een duurzamere samenwerking met belanghebbenden aan te kunnen gaan. Het programma is inclusief werkbezoeken aan organisaties en scholen in Nederland.

Schrijf u hieronder in