Herregistratie trajecten PO & VO

Academica heeft op de zeven thema’s van het schoolleidersregister programma’s ontwikkeld voor schoolleiders en adjuncten. Elk programma sluit aan bij zowel actuele thema’s die spelen in het onderwijsveld als recent onderzoek en literatuur. Alle programma’s hebben als doelstelling u te professionaliseren en tevens te kunnen certificeren voor de beschreven thema’s in het schoolleidersregister PO / VO (RDO en RADO). Academica biedt elke deelnemer de mogelijkheid om meerdere programma’s tegelijkertijd af te ronden en doorstroommogelijkheden naar de MBA 21st century learning.

Goede schoolleiders vernieuwen en veranderen. Waar maak ik het verschil als leider en hoe kan ik mijn effectiviteit vergroten? Ontwikkelen van effectief leiderschap betekent dat deelnemers zichzelf beter leren kennen en versterken door middel van inzicht in hun leiderschapsprofiel. In dit programma wordt aandacht besteed aan het benutten van de ontwikkeling naar effectief leiderschap en dit te vertalen naar de eigen schoolorganisatie. Het Zenger|Folkman Effectief leiderschap programma, met een 360 graden feedback maakt onderdeel uit van deze leergang.

Dit programma is inclusief Zenger | Folkman ontwikkelprogramma

Scholen hebben voortdurend te maken met ontwikkelingen, soms vergen deze veranderingen binnen uw school. Als schoolleider bent u op uw school verantwoordelijk deze veranderingen, samen met uw team en uw stakeholders, te realiseren. Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Hierbij staat het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap centraal.

Toekomstgericht Onderwijs is gericht op het maximaliseren van de kansen voor leerlingen in de samenleving en de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een heldere gedeelde visie op goed onderwijs, de doelen van het onderwijs en manier waarop deze kunnen worden behaald. De onderwijsorganisatie kan kritisch reflecteren op de eigen professionaliteit en kwaliteit maar staat ook in relatie tot de (trends in de) samenleving. Leerlingen groeien op in een wereld waarin digitale technologie niet meer uit ons leven is weg te denken en de globalisering heeft veel invloed op hoe men samen leeft, werkt en communiceert. Onderwijsonderzoek kan ons gelukkig veel vertellen over wat en hoe kinderen leren en internationale trendrapporten geven suggesties over hoe dat in de toekomst mogelijk zou kunnen veranderen.

De zoektocht naar de optimale manier om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen, is een continu proces van proberen, evalueren en bijstellen. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling heeft een leerpsychologisch profiel en gaat in op wat we wel en niet moeten weten over hoe we leren en leren organiseren. Er wordt daarnaast aandacht besteed aan het verzamelen van de juiste informatie, data, het creëren van een professionele leergemeenschap en het verankeren van kennis- en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie met als doel optimale leeropbrengsten in de meest brede zin voor leerlingen te genereren.

Dit programma is inclusief schoolbezoek aan de Alan Turingschool in Amsterdam

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Het programma Regie en Strategie biedt de deelnemers handvatten en denkrichtingen over strategieontwikkeling en -formulering. De nadruk ligt op analyses van bestaande strategiemethodes, hun onderliggende premissen en voor- en nadelen van het volgen van de methode voor de betreffende schoolorganisatie van de deelnemer. Voor de goede orde: het gaat hier niet om de inhoud van de strategie zelf, maar over de wijze waarop het proces van strategievorming en besluitvorming daarover verloopt.

De huidige staat van ons onderwijs vraagt om een nieuwe aanpak. Een alternatief op het alsmaar meer differentiëren en personaliseren van het onderwijs. Een trend die de afstand tussen leerlingen namelijk alleen maar groter maakt (onderwijsraad, 2018).

In het programma kansen(on)gelijkheid gaan we in op verschillende vormen van diversiteit bij leerlingen. We kijken naar de nieuwste inzichten in hoe we deze verschillen op school en klassenniveau moeten benaderen en hoe we docenten handelingsbekwamer kunnen maken in de segregatieproblematiek. Daarvoor gebruiken we onderzoek over leren van leerlingen en richten we ons op het alternatief voor differentiëren: De High Expectation Teacher aanpak

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Dit programma is gericht op het creëren van maatschappelijke meerwaarde door scholen ten gunste van het leerproces. In dit programma geven scholen en schoolleiders hun maatschappelijke strategie en verantwoording vorm om een duurzamere samenwerking met belanghebbenden aan te kunnen gaan. Het programma is inclusief werkbezoeken aan organisaties en scholen in Nederland.

Schrijf u hieronder in