Herman van de Werfhorst

Herman van de Werfhorst is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Onderwijsraad. Hij houdt zich bezig met vraagstukken rondom kansengelijkheid in het onderwijs. Dit doet hij dat door enerzijds onderwijsstelsels te vergelijken tussen landen en anderzijds door schoolloopbanen in Nederland te onderzoeken. Naast kansengelijkheid onderzoekt Van de Werfhorst ook ongelijkheden in de overgang van school naar werk, alsook in burgerlijke en politieke betrokkenheid.