Gert Verbrugghen

Gert Verbrugghen is leraar Engels en intern begeleider op het Alfrinkcollege in Deurne. In 2018-2019 zette zijn school, door zijn input en initiatief, een onderwijsvernieuwing in die volledig gebaseerd is op evidence-informed werken.
Het uitgangspunt is dat élk kind kan leren en élk kind recht heeft op het beste onderwijs. Hierbij wordt onder meer uitgegaan van beheersingsleren, speelt formatief werken een grote rol en komt het leren van de kinderen centraal te staan.
De resultaten van het eerste schooljaar lieten ook duidelijk zien dat élk kind kan leren.