Directe link naar het artikel: KLIK HIER

Samenvatting: Leren lezen heeft iets magisch. Er gaat een wereld voor de leerling open wanneer hij kan lezen. Een wereld die tot dan toe niet toegankelijk was. Een wereld waarvan hij enkel kon genieten als anderen hem voorlazen. Menig kind staat dan ook te trappelen om naar groep 3 te gaan: het wil zélf boeken kunnen lezen! Helaas verloopt deze ontwikkeling niet bij elk kind even soepel. Met de juiste interventies in groep 3 kunnen leesproblemen veelal worden voorkomen of vroegtijdig worden aangepakt. Tekst: Marita Eskes

%s