Gedragsproblemen zijn Leerproblemen

Naar een sterke visie op gedrag

Het gedrag van leerlingen op school is onlosmakelijk verbonden met de prestaties, veiligheid, welzijn en alle andere aspecten van leren. Het gedrag is de sleutel tot alle andere doelen en daarom cruciaal. De juiste balans tussen straffen en belonen is daarnaast belangrijk. Goed gedrag ontstaat echter niet vanzelf en moet worden aangeleerd.

Onderzoek laat zien dat de sleutel ligt in het neerzetten van een schoolcultuur met een duidelijke structuur. Dit betekent dat zowel leerlingen als leerkrachten en ouders weten wat de regels en routines van een school zijn, waarom deze regels en routines er zijn, en wat de gevolgen zijn als deze regels en routines worden overtreden.

Tijdens dit programma wordt er een visie op gedrag opgesteld met het hele team die moet gaan leiden tot het verbeteren van het gedrag binnen de school. Dit met als doel: meer ruimte creëren voor leren en ontwikkelen. Deelnemers krijgen stapsgewijs inzichten aangereikt die zij tijdens de sessies vertalen tot een visie op gedrag van hun school.

Duur & tijd

4 dagdelen

Resultaat

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname

Locatie

In Amsterdam of incompany

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.