Heeft u vragen?

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Titel/diploma

Na succesvol afronden van de opleiding ontvang je van Netherlands Business Academy het NVAO geaccrediteerde diploma Master of Business Administration en de titel MBA.

Accreditatie

De Master of Business Administration is NVAO geaccrediteerd. Voor meer informatie over deze accreditatie en over het systeem van accreditaties in Nederland, verwijzen we naar onze pagina NVAO accreditaties.

Duur en studiebelasting

De duur van het programma is 2½ jaar, inclusief de thesis en het onderzoek. Studiebelasting: ongeveer 10 uur per week.

Persoonlijke intake

Er gaat een persoonlijke intake vooraf aan de inschrijving waar alle aspecten van de onderwijs MBA aan de orde komen. Daarna besluiten wij samen of inschrijving je meest optimale route kan zijn. De MBA wordt gezamenlijk verzorgd door CBE Academica en Netherlands Business Academy.

Collegetijden

Maandagmiddag en maandagavond. In de ochtend vinden er consultatiebijeenkomsten plaats. Hier werk je casussen en opdrachten uit, bereid je presentaties voor en becommentarieer je elkaars werk.

Literatuur

Voor alle modules wordt gebruik gemaakt van Nederlandse- en Engelstalige literatuur. Alle lessen worden verzorgd in het Nederlands.

Levenlanglerenkrediet

Het ministerie van OC&W biedt met het Levenlanglerenkrediet de mogelijkheid te lenen voor aanvullende studies. Klik hier voor meer informatie.

Executive MBA Leading 21st Century Learning

In samenwerking met NLBA

Plaats
Amsterdam, Vianen
Zelfstudie
10 uur per week
Duur
2,5 jaar
Investering
€ 9.680,- per jaar
Aanvangsniveau
Aankomende en zittende schoolleiders, staffunctionarissen, bestuurders en teammanagers van alle vormen van onderwijs.

Onderwijs is niet alleen lesgeven, didaktiek en docenten. Ook de bedrijfsmatige kanten van de school moeten worden meegenomen in schooltransformatie trajecten. Leerstofjaarklassen, roosters, examenweken, geld allocatie systemen zijn ankerpunten van een mechanistisch schoolsysteem die onderwijskundige veranderingen in de weg kunnen staan. De moderne schoolleider is goed op de hoogte van onderwijskundige processen maar kent ook de valkuilen van de onveranderbaarheid van de bedrijfsmatige processen in scholen. Hij is breed geïnteresseerd in maatschappelijke issues en betrokken bij veranderingen in en rondom de school. Hij is een verandermanager, een inspirerend leider en zorgt voortdurend voor voldoende budget door een heldere bedrijfsvoering waarin geld waarde in het onderwijs creëert (en niet andersom!).

Gedurende het programma wordt continu gewerkt aan praktijkonderzoek, gekoppeld aan een transitieplan waardoor theorie en praktijk direct met elkaar in verband worden gebracht en men zelf leiding geeft aan de persoonlijke- en schoolontwikkeling.

Het programma

Het 2,5-jarige MBA-programma focust op verdieping van kennis en verbreding van de skills als verandermanager. Het opleidingsprogramma is onderverdeeld in blokken die ieder weer opgedeeld zijn in modules.

Het gecombineerde MBA-programma biedt het beste van het NLBA en ABC, en maakt deze MBA uniek. Alle vakken van de ‘klassieke’ MBA worden gevolgd samen met andere studenten uit andere sectoren, waaronder de overheid, het bedrijfsleven en de gezondheidszorg, waardoor er een zinvolle uitwisseling en kennis ontstaat van sector en uitdagingen. Het specifieke onderwijsgedeelte wordt verzorgd door Academica Business College.

Business people meeting discussion working office concept

Het onderwijs

Alle vakken worden door docenten en experts uit het onderwijs gegeven en alle opdrachten voor papers, analyses en de thesis vinden hun basis in de onderwijspraktijk en worden door Academica Business College docenten begeleid.

Door eigen onderzoek, interventies, door het opstellen van een transitieplan en het schrijven van de thesis wordt de MBA student een slagvaardig onderwijsmanager op hoog niveau en wordt een ‘nieuwe’ onderwijspraktijk werkelijkheid.

Gedurende het hele studieprogramma wordt continu gewerkt aan praktijkonderzoek waardoor theorie en praktijk direct met elkaar in verband worden gebracht en men zelf leiding geeft aan het persoonlijke leertraject en de schoolontwikkeling.

Van waarnemen naar waarmaken

Waarnemen: Hoe opereert de school op dit moment? Welke strategische keuzes zijn gemaakt? Hoe uit het leiderschap van de schoolleider zich? Hoe worden keuzes in secundaire processen gemaakt? Welke ‘gewone’ praktijk is daardoor ontstaan? Kortom: wat zijn de ‘normale’ verwachtingen?

Waarderen: wat zijn de gevolgen van de ‘oude’ keuzes? Welke andere werkelijkheden zijn hierdoor afgesneden geraakt? Wat vind ik, wat vindt de school daar nu van?

Willen: welke kant gaat de school nu op? Hoe gaan we die verandering aan? Welke strategische keuzes maken we in het veranderingsproces?

Waarmaken: door eigen onderzoek, interventies en door het transitieplan wordt een nieuwe praktijk werkelijkheid.

Titel, diploma en RDO registratie

Afbeeldingsresultaat voor schoolleider rdo registratie

De masteropleiding betreft een professionele master. Het diploma wordt afgegeven door de Netherlands Business Academy (NLBA) te Breda. Het diploma geeft recht op de titel MBA.

Daarnaast is academica’s MBA Leading 21st century learning is de enige MBA in Nederland waarmee u zich direct kan laten registreren als Registerdirecteur onderwijs (RDO)!