Erik Meester

Erik Meester is docent en onderwijsontwikkelaar, verbonden aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) van de Radboud Universiteit. Momenteel werkt hij onder meer aan de oprichting van de nieuwe masteropleiding Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs (COPO). Voorheen werkte hij als organisatie- en onderwijsadviseur voor Academica Business College waar hij scholen begeleidde bij hun curriculumontwikkeling en de eerste plannen schreef voor de ontwikkeling van het Nederlands Kennis Curriculum (NKC).