Differentiëren en hergroeperen in de klas

Verantwoord omgaan met verschillen

Differentiatie wordt in het onderwijs gezien als de oplossing voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Onderzoek laat echter zien dat op een verkeerde manier differentiëren kan bijdragen aan een groeiende kansenongelijkheid en scherpere scheidslijnen tussen leerlingen. In een tijd dat sociale cohesie en integratie harder nodig zijn dan ooit, is het belangrijk dat docenten goed weten hoe zij verantwoord omgaan kunnen gaan met verschillen in de klas.

Inhoud

In dit programma worden deelnemers meegenomen vanuit de wetenschappelijke inzichten op het gebied van differentiëren en hergroeperen. Daarnaast geven wij  docenten handvatten om leerlingen op een juiste manier (responsief) te kunnen indelen in groepen. De docent bepaalt daarmee, op basis van kennis over de leerling en zijn/haar vorderingen in relatie tot het lesdoel(en), worden keuzes gemaakt over de vorm van groepering. Hierbij overweegt de docent continu welke instructie of taak passend is voor leerlingen om de doelen te behalen. Geen vaste niveaugroepen meer, maar actief hergroeperen op basis van de behoeftes van leerlingen.

Dit programma kent een hoog praktisch gehalte en geeft deelnemers veel handvatten om in de klas te gebruiken omtrent het omgaan met verschillen tussen leerlingen.

Duur & tijd

2 Dagdelen

Resultaat

Dit programma geeft u de mogelijkheid om door te stromen naar de Master “Excellent Teaching”.

Dit programma geeft u deelvrijstelling voor de leergang “High Performing Teacher”.

Locatie

In Amsterdam of incompany

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.