Leergang

De nieuwe rol van de Intern begeleider

De rol van de intern begeleider is aan het veranderen. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces van onderwijs. Meer dan ooit is er namelijk behoefte aan sterke professionals die de kwaliteit in scholen kunnen bewaken en borgen en tegelijkertijd focus en kennis hebben over het leren van alle leerlingen en leraren. Gaat u de uitdaging aan?

Inhoud

Tijdens deze leergang van 4 bijeenkomsten bekijkt u uw rol als IB’er kritisch door middel van een breed aanbod aan thema’s. Gedurende het programma krijgt u handvatten om uw rol als IB’er invulling te geven richting een kwaliteitsmanager voor de leerling, docent en de school. U krijgt praktische handvatten aangereikt over kwaliteitsontwikkeling en gaat aan de slag met het ontwikkelen van een schoolbrede kwaliteitsaanpak.

Daarnaast wordt expliciet aandacht besteed aan het ontwikkelen van vakmanschap bij docenten en de grote zorgindicaties binnen ons onderwijs worden tegen het licht gehouden van recent wetenschappelijk onderzoek.

De Enigma Kwaliteitsaanpak

Enigma is een schoolbrede, duurzame kwaliteitsaanpak die bijdraagt aan een sterke schoolorganisatie. Het dient als een leidraad en houvast voor zowel leraren en schoolleiders, als ouders en leerlingen om de visie en ambities van de school daadwerkelijk uit te voeren, overzicht te houden, de werkdruk te verlagen en de schoolprocessen te versterken.

Binnen het IB programma wordt Enigma gebruikt om aangeboden theorie en inzichten om te zetten naar concrete ambities in uw eigen school. Enigma dient daarnaast als een fundering voor het verbeteren en behouden van de kwaliteit van uw onderwijs. Het geeft uw team houvast bij het maken van keuzes en het planmatig uitwerken, evalueren en borgen daarvan.

Het programma

 
Sessie #1

 

 

 • Introductie: De veranderende rol van de IB’er.
  Nieuwe uitdagingen en opgaven
 • De building blocks van hedendaags goed onderwijs
 • Theorie en opvattingen over onderwijskwaliteit
 • Visie op leren en doceren
Sessie #2

 

 • De achtergrond en ontwikkeling van kwaliteitsmanagement
 • Het nut en de noodzaak van een kwaliteitszorgsysteem
 • Uw rolontwikkeling naar kwaliteitsmanager
 • Het kwaliteitssysteem Enigma
 • Kwaliteit door het ontwikkelen van vakmanschap
  van docenten
Sessie #3

 

 • De staat van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland
 • Wet- en regelgeving over onderwijskwaliteit en passend onderwijs
 • De grote zorgindicaties in perspectief van goed onderwijs
Sessie #4

 

 • Evaluatie en continuering werken met kwaliteitskaarten
 • Toetsing in het licht van goed onderwijs: de brug slaan tussen onderwijs en leren
 • Deelnemers presenteren een analyse van hun eigen rolontwikkeling als IB’er, waarbij de aangereikte literatuur en kennis gebruikt wordt.

Duur & tijd

4 sessies van 1 dag (2 ECT’s)

Resultaat

Certificaat “Academica IB Leergang”

Locatie

In Amsterdam of incompany