Leergang

De nieuwe rol van de Intern begeleider

De rol van de intern begeleider is aan het veranderen. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van leerlingen, verschuift deze steeds meer naar de coördinatie van de kwaliteit in het primaire proces. Meer dan ooit is er behoefte aan sterke professionals die de kwaliteit in scholen kunnen bewaken en borgen en tegelijkertijd kennis hebben van het leren van zowel leerlingen als leraren. Gaat u de uitdaging aan?

Inhoud

De rol van de kwaliteitscoördinator verschuift van curatief naar preventief: van problemen oplossen naar voorkomen. Om deze verschuiving te realiseren, moet er echter geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van docenten binnen de school. Hiervoor dient de kwaliteitscoördinator zich te ontwikkelen in de volgende drie rollen:
 • De leercoördinator die passend onderwijs realiseert d.m.v. professionalisering in de school en het ontwikkelen van docenten;
 • De zorgregisseur die samen met de docenten de zorg van leerlingen vormgeeft;
 • De trendanalist die samen met leerteams en de school ambities bepaalt en gericht bijstuurt waar nodig is.
Tijdens deze leergang bekijkt u uw rol als IB’er kritisch door middel van een breed aanbod aan thema’s. Verschillende sprekers en trainers nemen u mee door de veranderende praktijk van de intern begeleider. Gedurende het programma krijgt u handvatten om uw rol als IB’er invulling te geven richting een kwaliteitscoördinator die er is voor de leerling, docent en de school.

De Enigma Kwaliteitsaanpak

Enigma is een schoolbrede, duurzame kwaliteitsaanpak die bijdraagt aan een sterke schoolorganisatie. Het dient als een leidraad en houvast voor zowel leraren en schoolleiders, als ouders en leerlingen om de visie en ambities van de school daadwerkelijk uit te voeren, overzicht te houden, de werkdruk te verlagen en de schoolprocessen te versterken.

Binnen het IB programma wordt Enigma gebruikt om aangeboden theorie en inzichten om te zetten naar concrete ambities in uw eigen school. Enigma dient daarnaast als een fundering voor het verbeteren en behouden van de kwaliteit van uw onderwijs. Het geeft uw team houvast bij het maken van keuzes en het planmatig uitwerken, evalueren en borgen daarvan.

Het programma

 
Sessie #1

 

 

 • Introductie: De veranderende rol van de IB’er.
  Nieuwe uitdagingen en opgaven
 • De building blocks van hedendaags goed onderwijs
 • Theorie en opvattingen over onderwijskwaliteit
 • Visie op leren en doceren
Sessie #2

 

 • De achtergrond en ontwikkeling van kwaliteitsmanagement
 • Het nut en de noodzaak van een kwaliteitszorgsysteem
 • Uw rolontwikkeling naar kwaliteitscoördinator
 • Het kwaliteitssysteem Enigma
 • Kwaliteit door het ontwikkelen van vakmanschap
  van docenten
Sessie #3

 

 • De staat van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland
 • Wet- en regelgeving over onderwijskwaliteit en passend onderwijs
 • De grote zorgindicaties in perspectief van goed onderwijs
Sessie #4

 

 • Evaluatie en continuering werken met kwaliteitskaarten
 • Toetsing in het licht van goed onderwijs: de brug slaan tussen onderwijs en leren
 • Deelnemers presenteren een analyse van hun eigen rolontwikkeling als IB’er, waarbij de aangereikte literatuur en kennis gebruikt wordt.

Duur & tijd

4 sessies van 1 dag (2 ECT’s)

Resultaat

Certificaat “Academica IB Leergang”

Locatie

In Amsterdam of incompany

Bijeenkomsten (data)