Voorzorgsmaatregelen coronavirus bij Academica


De Coronamaatregelen versoepelen en vragen om een gepaste vertaling naar onze activiteiten. Veiligheid staat bij ons voorop en daarom zullen we tot aan de zomervakantie al onze activiteiten in online sessies organiseren. Na de zomer volgen we het RIVM-beleid en geven we weer live sessies met in achtneming van de dan geldende regels. 

Making Shift Happen is nog 6 maanden van nu, vooralsnog en na raadpleging van de GGD, zien we thans geen directe noodzaak om dit unieke congres af te gelasten. Wel zijn we in gesprek met de Beurs van Berlage om tot aanpassingen van de stoelopstelling te kunnen komen. De aandacht voor uw en onze gezondheid kennen een gemeenschappelijk belang.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u ons als mailen op info@academicabusiness.college.

Met vriendelijke groet,

Academica Business College