Materiaal Close Reading training


Download 1: Voorbereiden van een les

Download 2 – Tekst 1

Download 3 – Tekst 2

Download 4 – Tekst 3

Download 5 – PowerPoint Kernslides van training 1


 

Opdracht voor sessie 2

Ontwerp een close reading les op basis van tekst 3 (zie download hierboven). Je kan hierbij de lesvoorbereidingsformulier gebruiken (zie download hierboven). Mocht je toegang hebben tot eigen teksten voor je eigen leerjaar, kan je er ook voor kiezen om die tekst te gebruiken.

Hieronder staan nog een keer de stappen voor het ontwerpen van een close reading les die Heleen Buhrs in haar webinar toont.

 1. Het selecteren van een kwalitatief goede tekst passend bij de voorkennis van leerlingen.
 2. Het ontwerpen van een instructie rondom een tekst.
  1. Wat is het doel?
  2. Welke delen van de tekst behoeven extra aandacht en waarom?
 3. Het bedenken van een verwerkingsvorm: lezen, praten en schrijven combineren voor een beter tekstbegrip.
  1. Welke inhoudelijke vragen ga je stellen?
  2. Welke verwerkingsvorm past bij de inhoud van de tekst?