Besturen met Meerwaarde

Voor bestuurders in het PO/ VO/MBO

De complexiteit van onderwijsbestuur komt voor een groot deel voort uit het veelkleurige geheel aan belangen, meningen, spelers en regels die onderling om een gebalanceerde afweging vragen. Twee ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben deze complexiteit opgevoerd.

Ten eerste de steeds meer verdichtende relaties met andere maatschappelijke partners, zoals het voorbereidend c.q. afnemend onderwijs, welzijn- en zorginstellingen, maatschappelijk werk en woningcorporaties, gemeentelijke overheden en ondernemers. Ten tweede is door een aantal spraakmakende affaires de bestuurder (en intern toezichthouder) in een kwaad daglicht komen te staan. Het vertrouwen vanuit de samenleving in u als bestuurder én in uw schoolorganisatie heeft een deuk opgelopen. Moderne governance vraagt om steeds meer transparantie en integriteit om het vertrouwen weer te herstellen. Maar ook om lef en dingen anders te doen.

Het vak van onderwijsbestuurder is aan een maatschappelijke herwaardering toe.

Besturen met Meerwaarde gaat in 6 sessies van 1,5 dag in op de disruptie in de ontwikkeling van het vak Bestuurder. Met sprankelende inleidingen/workshops van o.m. Andy Hargreaves, Alma Harris, Goos Minderman, Margareth de Wit en Anthony Muhammad, markeren we, samen met andere bestuurders, belangrijke ontwikkelingen en maken de vertaalslag naar de eigen situatie.

Leiderschap doet er toe, maar dan wel anders! De sessies zijn van 16.00 – 20.00 uur, gevolgd door een gezamenlijk diner en de daarop volgende dag van 09.00 – 16.00 uur en worden gehouden in Amsterdam. Let wel, het gaat om PO/VO Bestuurders met lef en een open mind. Referenties van de eerste leergang zijn beschikbaar.

Wat zijn de kenmerken van de leergang Betrouwbaar Besturen:

  1. U werkt op een hoog niveau, en aangereikt door deskundige sprekers, aan uw bestuurlijk leiderschap. Met als doel: uw bestuurlijke repertoire te versterken;
  2. U vertaalt deze inzichten samen met uw peers naar concrete vraagstukken en dilemma’s in uw bestuurderspraktijk;
  3. U verwerkt deze inzichten in een integraal transitieplan, waardoor u verbindt en borgt in uw eigen ontwikkeling als persoon en leider van uw organisatie;
  4. U werkt door actief te participeren in een professioneel- kritische leeromgeving aan uw reflectieve vaardigheden opdat u zich als ‘reflective practioner’ verder ontwikkelt.

De vorige editie van deze leergang is beoordeeld door de deelnemers met een 8,9

Duur & tijd


Resultaat

Locatie

Op locatie